Resum reunió de formació 21 d'octubre de 2016

2016-10-24 14:20

 

Us fem resum de la reunió mantinguda el passat divendres amb la Comissió de formació a petició de CCOO amb data 16 de setembre de 2016.

CCOO demana quina és la situació actual POTS dels TES i auxiliars de coordinació de l'empresa, donat que el dia 19 se setembre estaven convocades les proves lliures. Des del departament de formació comenten que les POTS es  van realitzar al setembre de manera aleatòria sense tenir en compte la quantitat de mòduls i/o unitats funcionals que els quedava als aspirants.

En relació a la sol·licitud feta per CCOO sobre la formació continuada pels TES i auxiliars de coordinació de l'empresa per conèixer quins mòduls podrien realitzar a la nostra empresa amb professors de l’Institut previ acord de formació amb ells, el departament de formació comenta que actualment tant sols tenen conveni amb l’Institut Ferrer i Guàrdia, amb qui han ofert el mòdul 1, mòdul 14 i UF3 del mòdul 5. Aquesta formació es contemplarà en la formació corresponent a l’any 2017.

CCOO demana també quina és la situació de la formació pendent dels TTS per finalitzar la formació de TES. Alguns dels TTS han fet arribar al departament de recursos humans el títol de TES. D’altres TTS han fet arribar els certificats dels mòduls/unitats funcionals realitzats al SEM al departament de formació per tal que els hi comptabilitzin les hores. I finalment alguns no han fet arribar cap informació al departament de formació.

CCOO sol·licita també en quina situació es troba la sol·licitud del 10 de març del 2016 entregada al departament de Formació (i RRHH) per part dels Coordinadors Operatius a la sala Cecos de Reus de realització de diligències oportunes per tal d’establir un conveni de formació amb l’IES Cal·lípolis amb la seu a la ciutat de Tarragona que els hi permeti cursar els estudis de grau mig TES que actualment cursen a l’Institut Ferrer i Guàrdia de Sant Joan Despí a Barcelona, per tal de facilitar la conciliació laboral i familiar, entre d’altres.

S’ha realitzat un conveni de col·laboració. CCOO sol·licita que tingui caràcter de col·lectiu singular per tal de facilitar la conciliació familiar i laboral.

En relació a la situació actual dels treballadors que estan cursant el TES des de CCOO també es sol·licita que des del departament de formació es demani de nou a aquests treballadors els hi facin saber aquells mòduls i unitats funcionals que els hi falta cursar, per tal de poder fer un estudi i posterior pla d’acció, i facilitar en la mida del possible la finalització dels estudis. Així com informar si han estat acceptats a les POTS. També proposem la possibilitat de contactar amb alguna escola privada.

També sol·licitem l’estat de convalidació dels treballadors amb títols externs al CCR per tal d’incorporar-se a la bossa de formadors en quan a SVB/SVI/SVA.

Ens informen de que actualment tots els formadors d’aquests cursos ja estan acreditats pel CCR. En relació als formadors ens exposen que s’intentarà que no facin més 30h anuals, per tal que la docència es reparteixi equitativament entre tots els treballadors apuntats a la llista de docents amb la titulació necessari, tal i com havíem demanat en anteriors reunions de la Comissió de formació. També ens comenten que demanaran el currículum actualitzat ja que a partir d’ara el departament de formació assumirà la gestió del crèdit bonificable. En aquest punt ens comenten que l’absentisme és un motiu important pel qual no ens bonifiquen més formació.

 

A la sol·licitud, ja realitzada en l’anterior reunió de la comissió per part de CCOO, sobre els accessos a tutorials  via streaming pel portal Àgora o plataforma FormaSem, així com l’habilitació dels ordinadors de les bases per seguir aquestes sessions, informen que al portal Formasem estan penjats els tutorials per poder accedir a les sessions per streaming. Sol·licitem de nou habilitin els ordinadors de les bases per a que el personal que hi treballi, si no té cap servei pugui seguir-les, sense que estiguis inscrit a la sessió, amb qualitat d’oients, donat que actualment no es pot accedir si no s’està inscrit. Comenten que ja ho han demanat. Sol·licitem que d’alguna manera facin arribar l’accés d’aquestes sessions, i ens comenten que es penjarà al portal FormaSem per aquest col·lectiu que no estigui inscrit al curs i ho vulgui seguir.

Tornem a reclamar en quina situació es troba la plataforma virtual insistint en la necessitat de disposar d’ella per oferir més cursos semipresencials. S’està treballant cada vegada més amb aquesta plataforma moodle amb més cursos semipresencials, però que tot i que els resultats son molt bons els hi falten recursos humans per poder ampliar aquest tipus de cursos i treballar més en ella.

 

A la nostra reclamació sobre l’accés als continguts de tots els cursos ens informen que molts dels continguts estan penjats a FormaSem.

 

Un cop més demanem en quin punt es troba la sol·licitud que des de CCOO  hem fet palesa els darrers anys, sobre la proposta dels cursos formatius bàsics amb pràctiques a la central o a unitats assistencials per tal d’afavorir la polivalència dels professionals, de manera que es contempli com a formació obligatòria a banda de les 40 hores establertes en conveni.

El departament de formació ho ha demanat a l’empresa, que és qui ho ha d’autoritzar, sobretot comenten la necessitat de tenir l’aprovació per part del departament de recursos humans. També es contempla la possibilitat de que el Caps territorials aconsellin i autoritzin aquestes pràctiques per necessitat del treballador. Comenten que han demanat que es pugui determinar quines eines son les que formarien part de la formació obligatòria (sessions aparells electromedicina,...) Des de CCOO proposem que es valori la formació sobre la utilització del material que contenen les maletes d’IMV, des de formació recalquen que aquesta informació s’ofereix en el curs d’IMV. Plantegem la possibilitat que hi hagi treballadors que no hagin fet el curs i comenten que aquesta formació està penjada a l’Àgora per consultar-la. Des de CCOO insistim en la nostra manifestació  que hauria de formar part de la formació obligatòria.

 

Tornem a sol·licitar la necessitat de certificar les hores de tutorització a tot el personal de la unitat que certifiqui i no únicament al personal de la categoria al que pertany el personal que realitza la pràctica, així com en les unitats del territori també es certifiquin als TES de les unitats (personal de les empreses adjudicatàries).  Aquest era un punt ja acordat en anteriors reunions amb l’empresa i formació. Des del departament de formació comenten que es continuarà certificant a l’homòleg com a tutor i a la resta de l’equip com a participació. Als components d’empreses adjudicatàries, ho tindran que demanar a la seva empresa.

 

En referència a la sol·licitud, realitzada també per CCOO,  de la publicació dels llistats d’admesos als diferents cursos ens comuniquen que al proper any constarà com a document adjunt a la fitxa del curs. Es penjarà la primera assignació.

 

CCOO va sol·licitar tanmateix el llistat de les hores de tutoritzacions abonades.  Ens comenten que ja s’han bonificat però no aporten els llistats sol·licitats.

Novament reclamem les actes de les reunions de l’any 2016 (28 gener, 2 maig, 17 maig i la d’avui 21 octubre) i any 2015 (6 febrer, 4 juny, 4 agost). Restem a l’espera de rebre-les.

 

Des de la part social s’insisteix que els cursos obligatoris van a part de les 40h de formació (ara son 32h) tal i com ja està pactat en paritària.

Es reclama un cop més la necessitat de penjar la documentació dels cursos amb uns 15 dies d’antelació, tal com venim fent a cada reunió. Insisteixen en que es realitza en funció d’allò que el docent consideri, al que nosaltres creiem que hauria d’esser obligatori i que el departament de formació hauria de reclamar-li a cada docent.

El departament de formació presenta una enquesta de necessitats formatives, enviada prèviament a la reunió als membres de la Comissió per la seva valoració, com a eina per treballar les percepcions del treballadors de les formacions que actualment formen part del pla de formació. Posteriorment els resultats es treballaran amb els Caps d’àrea per tal de millorar els resultats. S’acorda un termini d’una setmana (fins el dia 28 d’octubre) per poder presentar aportacions de millora, tant de cursos com de forma.

CCOO proposa tanmateix d’augmentar els cursos multidisciplinaris, ja que els tècnics col·laboren en SVA, SVAT, urgències pediàtriques, maneig de la via aèria, transport secundari urgent.  Des de la nostra secció sindical creiem molt important aquest punt per millorar la proposta formativa de TTS i TES.

Un cop rebudes les diferents propostes i aportacions el departament de formació ho acabarà de treballar juntament amb la comissió de formació de la junta clínica. Aquesta enquesta podrà oferir dades quantitatives que siguin molt útils per millorar el pla de formació, absentisme,… Comenten que s’han estudiat altres plans de formacions d’altres comunitats autònomes, però que cada una d’elles tenen les seves característiques per necessitats pròpies.

Altres membres de la representació social proposa realitzar sessions formatives de casos clínics per coordinació, per tal d’unificar la gestió de certs casos. Des del departament valoren la proposta comentant que es pot donar forma de curs i que pot ser molt útil.

 

Per finalitzar des del departament de formació informen que la nova intranet potser estarà acabada en 3 setmanes i serà aquí on hi consti la informació de tota la formació de tot el personal i la possibilitat de poder accedir a la formació de cadascú de forma individualitzada.

 

Es torna a parlar de la fidelització de treballadors als que se li paguen cursos econòmicament elevats i la necessitat de vincular la realització d’aquests cursos amb la permanència a l’empresa. Ja es va comentar en altres reunions, es va proposar fins i tot un temps de treball continu a l’empresa o penalitzar-lo d’alguna manera si no ho complia.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode