Resum reunió Comitè Intercentres 20 de desembre de 2016

2016-12-22 18:33

 

El passat dimarts la direcció del SEM va convocar al comitè intercentres per tractar els següents temes.

1.   Convocatòria Externa. Des de la direcció ens van comunicar l’impossibilitat de complir els terminis previstos. Des de la part social se’ls va demanar que emetessin un comunicat intern per tal de donar a conèixer als treballadors de forma oficial la situació en que ens trobàvem i que fessin públic el nou calendari previst per la realització de la convocatòria, calendari que a dia d’avui la representació social desconeix, amb el compromís de no fer pública aquesta informació fins que la direcció procedís a la comunicació oficial.
 La direcció va recordar que el personal indefinit que havia assolit una plaça al concurs de trasllat intern, no podrà ocupar el nou lloc fins a la finalització de la convocatòria externa. La part social varem mostrar el nostre descontent davant la situació, recordant-los que el mateix dia 20 havien de fer públic els llistats de personal admès i no admès a la convocatòria externa i ni tant sols disposaven d’això, així com encara no tenien decidit quines persones serien encarregades de realitzar la baremació. Aquest endarreriment, d’altra banda complicarà la logística de planilles, donat que serà molt difícil poder planejar vacances i autocobertures abans del 28 de febrer si els nostres professionals desconeixen quin lloc estaran ocupant. 
    2.   Tancament econòmic 2016. Des del departament econòmic i financer van informar que el tancament     econòmic de 2016 es              preveu positiu. En aquest cas la part social va reclamar que es fessin efectius aquells     complements que estaven lligats al equilibri          pressupostari, així com l'increment retributiu d'un 1% per al     personal del sector públic de la Generalitat de Catalunya per al 2016,              previst al DECRET LLEI 1/2016, de 19     de gener.
A la part de precs i preguntes la representació social va tornar a fer incís en la necessitat de revaloració del desplegament del Nou Model i el problema de cobertura dels diferents  territoris per la manca d’unitats tant SVB com de SVAm.
Des de la part social varem demanar quan es posaran en marxa els reforços pactats als TSU a la zona de Metro Sud i Metro Nord. Està previst que durant la segona quinzena de gener la unitat de reforç a la Metro Sud es pugui posar en marxa i per la primera quinzena de febrer ho faci la de Metro Nord. Ambdues es posaran en marxa com bases col·laboradores.
La part social també va fer esment al seu desacord amb com s’ha gestionat la contractació temporal del personal de la T-402, doncs considera que no s’ha complert amb l’establert al document de funcionament de borsa de treball, tot i que s’ha contractat la persona que ocupava el primer lloc a la borsa de treball, s’ha gestionat malament la resta de contractacions.
La part social també va posar sobre la taula la necessitat de disposar del pla de formació 2017, que estona abans no s’havia facilitat per part del departament de formació.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode