Resum Reunió Comissió SIDP 28 de juny de 2016

2016-07-03 14:08

 

El passat 28 de juny es va mantenir una reunió de la Comissió de Valoració de SIDP de TTS per tal de presentar la proposta per la valoració dels nivells 3 i 4 de SIDP per TTS.

Aquesta proposta ha estat elaborada per el grup de treball de TTS on hi ha membres de totes les formacions sindicals amb col·laboració d’altres TTS. Es una proposta que conta amb el consens de totes les seccions.

Es va fer la presentació de la proposta .Des de la representació de l’empresa es manifesten la seva valoració positiva de la proposta i que cal estudiar-la.  Al·leguen que no podran acceptar que els nivells 3 i 4  de SIDP contemplin valoracions inferiors als nivells 1 i 2  donat que aquests segueixen vigents i la carrera professional és una progressió professional en el temps. Tampoc veuen factible que no es realitzi la valoració per part de les Direccions d’Àrea, tot i que accepten que s’han de valorar els ítems actuals, donat que estan desfasats i son de valoració qüestionable.

Des de la part social  es manifesta que tots els nivells de Carrera Professional i SIDP estan desfasats i obsolets i que cal fer una reestructuració de tots els nivells i de totes les categories per tal de buscar uns ítems més adequats als nous temps i que facin de la Carrera Professional i la SIDP del SEM un referent en el sector.

En això la representació de la direcció hi està d’acord i proposen que l’ Avaluació de la Carrera Professional sigui revisable i pugui ser tant ascendent com descendent. En això la part social hi està totalment en desacord.

La part d’empresa també destaca que els tres blocs que es valoren a les diferents carreres son comuns i per tant s’han de mantenir ( formació, docència i aptitud). En aquest punt des de CCOO exposem que la docència és un punt important en les valoracions de la CP i SIDP però que cal revisar els ítems i els barems donat que la docència no és únicament donar classes i que cal buscar altres punts per facilitar que els professionals hi tinguin accés i evitar d’aquesta forma que la CP i SIDP no sigui accessible. En aquest sentit s’ha forçat durant els últims anys a la creació de la Borsa de docents i al control per tal que tots els professionals tinguessin accés a donar formació i no fos un reducte per uns quans afortunats. També s’ha aconseguit que es reconegui la tutorització a tots els integrants de l’equip i no només al de la categoria de la persona que realitza les practiques per tal de minimitzar la impossibilitat d’aconseguir fer docència.

Insistim en que cal buscar altres coses valorables com sessions clíniques, presentació de casos per debatre, pòsters dins de la pròpia empresa publicats en format ARTiSEM, articles en SEMalMES... I remarquem que la docència, en aquest sentit, no ha d’esser un punt ni exclusiu ni limitant.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode