Resum reunió comissió reubicació i segona activitat del 18 de novembre de 2016

2016-11-24 23:13

S’inicia la reunió amb la proposta d’elaborar un procediment de reubicació i adjudicació segona activitat. 

 

L'empresa proposa la necessitat que els sol·licitants de reubicació aportin una sol·licituds de  discapacitat per tal d’acomplir la LISMI ( Llei d’integració social del minusvàlidi d’aquesta forma es puguin beneficiar ambdues parts.

 

Es proposa la necessitat d’elaborar un estudi de camp sobre l’edat dels treballadors del SEM per tal d’establir les diferents franges d’edat i delimitar les franges d’edat dels treballadors i establir on tenim el problema, per tal de poder aportar solucions a l’envelliment de la plantilla, així com a l’adaptació dels diferents llocs de treball. L'empresa,  des del departament de prevenció, elaborarà un estudi sobre les persones afectades, a mode de piràmide d'edat dels treballadors de l'empresa, per tal de detectar i acotar el problema d'envelliment de la plantilla. Arrel de la finalització del pacte de jubilació parcial, per imperatiu legal, a partir de gener de 2019, la situació empitjorarà. 

 

Es plantejen diferents opcions de reubicació del personal com:

 

  • Possibilitat de docència interna i externa. Escola de formació. 
  • Creació d’unitats exclusives de  trasllat interhospitalari del pacient crític.    
  • Intercanvis amb personal d'altres centres i empreses (CatSalut).
  • Recuperació de la prejubilació parcial.
  • Gestió de CUAP’s.
  • Possibilitats de legalitzar l’edat de jubilació del personal del SEM com els altres professionals dels cossos d’emergències (bombers, guàrdia urbana, mossos d’esquadra,...)

 

Des de la part social es demana que dins aquest procediment consti la necessitat d'adaptació del lloc de treball, així com establir de forma implícita en el document  com i quan es pot sol·licitar una reubicació per motius de salut. Així com establir de forma clara quins passos caldria seguir i com es gestionarien aquestes sol·licituds i les seves resolucions.

 

Des del servei de prevenció propi i RRHH es comprometen a redactar un esborrany del document per tal de començar a treballar-lo entre tots.

 

Ens emplacem al 12 de desembre de 2016 per tal de tractar aquest document.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode