Resum reunió Comissió Paritària 12 de desembre de 2016

2016-12-13 00:26

 

Es reuneix la Comissió paritària per la interpretació dels següents articles del conveni.

  1. Article 52.1.f). referent al permís retribuït per trasllat de domicili. La representació social no està d’acord amb la denegació que es va fer a un treballador/a d’aquest permís retribuït. El conveni no recull que es pugui denegar en cap concepte, ni amb quant temps d’antelació cal fer-ho. L’empresa entén que en el context de la nostra feina es pot denegar per necessitats del servei. Des de la representació social sol·licitem s’acompleixi l’establert en conveni. Desprès de debatre la situació no hi ha acord,  per tant si cap treballador veu vulnerats els seus drets caldrà interposar les accions legals que es creguin oportunes.
  2. Article 25. Vacances i períodes de descans retribuïts. La representació social no està d’acord amb la denegació de vacances que s’ha fet a un treballador durant el període de la segona quinzena de desembre. Les vacances s’havien demanat en forma i temps i s’han denegat al mes d’octubre. Des de la representació social entenem que l’article especifica que les vacances s’han de denegar com estableix el conveni sempre abans  del 30 d’abril. L’empresa no hi està d’acord i entenen que és amb una antelació mínima de dos mesos. D’altra banda la representació social no veu que s’hagi de denegar vacances quan en nombroses ocasions les unitats queden sense cobrir per d’altres causes. La manca de metges és evident i durant el període d’estiu han quedat nombroses vacants per manca de cobertura, a banda que podrien oferir JAC’s o hores extres.
  3. Article 22. Denegació dies de lliure disposició. La representació social exposa que s’ha denegat un dia de lliure disposició a personal a un altre treballador. No es tracta de cap dia festiu, ni cap de setmana, ni dia conflictiu. S’ha demanat amb temps i forma correcta.

En aquests dos últims punts l’empresa intentarà buscar una sol·lució i en donarà resposta.

 

Aplacem a una propera reunió de paritària la resta de punts de permisos retribuïts. 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode