Resum reunió Comissió negociadora 17 de setembre de 2019

2019-09-24 09:38

El passat dimarts dia 17 de setembre de 2019 es va reiniciar la roda de reunions de la Comissió Negociadora del VII Conveni Col·lectiu després d’una parada durant els mesos d’estiu.

La part social va demanar que les reunions fossin setmanals en lloc de quinzenals per tal de donar celeritat i buscar una finalització propera que la direcció de moment no va acceptar.

Durant la reunió es va tractar novament l’aplicació de l’increment retributiu establert al Decret 3/2019 que resta pendent. La direcció segueix en el plantejament que el 0.50% de la massa salarial serveixi per la creació d’un complement per el personal de les CeCos. 

Des de CCOO els vàrem recordar que l’esperit de l’increment del Decret 3/2019 es la recuperació salarial després de les retallades i la congelació salarial dels darrers anys, que va patir tots els professionals del SEM i per tant la seva aplicació ha d’incloure a tot el personal. 

No es va arribar a cap acord i es va tornar a tractar els articles 18 i 19 del Conveni seguint sense acostar posicions ni acords. Aquest dos articles fan referència al proveïment de llocs de treball així com al concurs de trasllat intern.

La propera reunió es realitzarà el proper dia 8 d’octubre.

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode