Resum reunió Comissió de seguiment de la interrupció del 3.2 de 17 de setembre de 2020

2020-10-24 13:24

Dins la represa de reunions entre la direcció i les diferents comissions establertes en conveni el passat dia 17 de setembre de 2020, es va reunir la comissió encarregada de realitzar el seguiment de la interrupció del 3.2 i prolongació de jornada de l’any 2019. Aquesta reunió s’havia sol·licitat en nombroses ocasions des de l’aixecament del confinament i tot i el compromís de la direcció de convocatòria imminent, no es va realitzar fins aquesta data.

Es van valorar les sol·licituds corresponents al any 2019 i es va decidir esperar a la finalització del 2020 per tal que els treballadors puguin fer arribar les seves sol·licituds dins aquest termini. 

A l’inici de la reunió la part social reclama de nou l’aplicatiu per tal registrar la compensació de manera automàtica, l’empresa torna a indicar un cop més, que s’està elaborant. La part social els va recordar que un dels punts de desconvocatòria de vaga del 30 de desembre de 2018 va ésser precisament finalitzar l’aplicatiu abans de 31 de juny de 2019 i que no és una bona política no complir acords.

En el cas de la prolongació de jornada el Conveni estableix compensar en cas de superar 12 hores de prolongació de jornada per trimestre, donat que aquestes primeres hores ja es veuen compensades amb els dies de lliure disposició. 

Recordar-vos que els fulls de sol·licitud de compensació han d’estar omplerts en la seva totalitat i de manera correcte. Us adjuntem un full amb diferents opcions com a exemple. Es molt important que ho ompliu bé. Aquest any un cop més encara hem trobat nombroses sol·licituds no omplertes de forma correcte i que no permeten la compensació de les hores.

 

En total es compensaran per el període del 2019 un total de 1908 hores per interrupció del descans, 300 més que l’any anterior. Hem pogut comprovar com mica en mica augmenta el personal que fa les reclamacions i també que les fa millor. Tot hi així, un cop més encara hem trobat  sol·licituds no omplertes de forma correcte i que no permeten la compensació de les hores. Recordar-vos que en el cas d’interrupció del temps de descans cal matisar que si s’ha pogut tornar a iniciar abans de les 16:00 al migdia o de les 00:00 a la nit i ha permès gaudir dels 50 minuts establerts del temps de descans no genera dret a compensació. S’ha desestimat les peticions on s’aixecava del 3.2 però es reiniciava abans dels horaris esmentats.

Recordeu que aquestes hores no tenen caducitat, es poden sumar amb les de l’any passat o guardar-les fins el proper, podeu també afegir-les al còmput de les hores de formació i es compensaran en jornada.

En els propers dies l’empresa comunicarà al vostre gestor de planilles les hores que teniu a compte, per tal que podeu gaudir-les.

Si teniu dubtes sobre el tema podeu contactar amb nosaltres al nostre correu electrònic ccoo.sem@gencat.cat

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode