Resum reunió Comissió de Formació 6 de novembre de 2019

2019-11-24 16:43

La comissió de formació es va reunir el passat 6 de novembre per tractar els següents punts: 

1.     Permís Individual de Formació (PIF). La direcció presenta un nou document de sol·licitud del PIF i comunica que estan desenvolupant un funcionament de sol·licitud del PIF per tal d’establir criteris a l’hora de la seva adjudicació sense comptar un cop més amb la part social.

Faciliten el llistat dels candidats que han sol·licitat el PIF per el any 2019. Des de CCOO sol·licitem que si durant els propers dies es presenten més sol·licituds, es valorin, donat que no s’ha fet públic via comunicació interna la possibilitat de demanar-ho. L’empresa accepta la petició.

Especifiquen que seguiran els criteris establerts a la normativa. Així especifiquen que es compensaran les hores reals en que es realitzi la formació més el temps de desplaçament fins el centre de treball.

S’acorda enviar un comunicat als candidats per tal que omplint el formulari actual i presentin la documentació que l’empresa considera necessària per fer la valoració de la sol·licitud.

2.     Formació externa RACECAT. CCOO sol·licita es compensin les hores d’aquesta formació donat que des de la direcció de la CeCos es va demanar al personal que realitzessin el curs. El responsable de formació es compromet a parlar amb la direcció de la CeCos per tal de valorar la compensació i donarà resposta en la següent reunió.

3.     Compensació formació específica sobre gestió de vol. Aquesta compensació està pendent de resposta des de 12 de juny de 2018. Diuen que també donaran resposta.

4.     Anul·lació activitats formatives. El responsable del departament de formació exposa els cursos que s’han anul·lat, molts d’ells per motius externs. Explica que s’ha intentat readjudicar les hores al personal afectat.

5.     Cursos específics no inclosos al Pla de formació publicat.  Amb l’exposició de l’anul·lació d’activitats formatives des del departament de formació ens expliquen que des de MAPHU (Màster semipresencial Atenció Prehospitalària Urgent) del Clínic ofereixen places a cursos que els queden descoberts per tal de compensar la formació dels seus alumnes en les Unitats SEM. Des de CCOO  sol·licitem se’ns faciliti el llistat de les persones que han accedit a aquests cursos, en faran entrega en la propera reunió.

6.     Pla de formació personal GEM, ECMO, Alta Complexitat i PIUC PEDIATRIC.  Es sol·licita pla de formació inicial pel personal que obtingui l’habilitació per treballar en zona calenta així com el pla de formació específica del personal de les unitats ECMO, alta complexitat i PIUC pediàtric que volen posar en funcionament properament. La facilitaran en la propera reunió.

7.     Formació obligatòria de prevenció riscos laborals. Des de formació remarquen la necessitat de realitzar la formació obligatòria en prevenció de riscos laborals. Son activitats formatives que tenen poca durada i la gent no s’hi apunta o bé no es presenta un cop adjudicada. Insistim en la necessitat de conscienciar als treballadors en la realització d’aquesta formació i recordem que ja havíem plantejat propostes de reunificació d’aquests cursos per tal d’afavorir realitzar-ne varis en una sola jornada.

8.     Compensació hores formació. CCOO exposa que les hores compensables per formació haurien de reflectir l’acordat en la 1a Acta paritària VI Conveni Col·lectiu del SEM. L’empresa fa la seva interpretació de l’acord i no accepta que les 32 hores compensables eren per l’any 2016, però accepten buscar un acord per compensar les 40 hores de formació durant el proper any.

Quedem emplaçats al proper 21 de novembre per donar resposta a les sol·licituds PIF i a la resta de punts.

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode