Resum reunió Comissió de formació 26 de setembre de 2018

2018-10-02 17:15

El passat dimecres dia 26 de setembre, la comissió de formació juntament amb la direcció assistencial mèdica i d’infermeria, i la direcció de RRHH, es van reunir amb la representació social amb un únic punt a tractar: abordar la captació del personal que realitza les formacions practiques al SEM.

Ens van fer una introducció-resum de les estades pràctiques que realitzen els residents, tant d’infermeria com de medicina, a la zona de Lleida. Aquestes estades tenen una estructura formativa més determinada amb objectius docents planificats. Aquest és un pla de treball liderat des del departament de formació, amb la finalitat de poder implantar-lo i consolidar-lo a nivell de tot el territori català com a model formatiu, essent de moment un pla pilot.

Es tracta de portar a terme un acollida, un seguiment de la estada pràctica d’aproximadament d’un mes, tutoritzat pel seu homòleg i intentant que aquest sigui sempre el mateix. En finalitzar l’estada, l’alumne ha de presentar casos clínics o revisió d’un tema, juntament amb el seu tutor i un expert especialista en la matèria.

Aquest model, s’està ja portant a terme tant al territori com a la central de coordinació en la zona de Lleida, en torn de dia, nit o be les 24h, depèn dels horaris del tutors. Refereixen que hi ha una forta implicació de les unitats docents que ho porten a terme, fruit del qual està donant molt bons resultats.

 

La idea seria poder extrapolar aquest model a tota Catalunya, de moment en aquesta població (metges i infermers residents), per més enllà poder incloure alumnes de postgrau i màster, utilitzant com a eina de treball la plataforma de formació.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode