Resum reunió Comissió de Formació 22 de gener de 2021

2021-01-23 21:57

Amb data 22 de gener de 2021 s’ha reunit la Comissió de formació per tal de tancar l’Acord per decidir com es du a terme el Pla Formatiu 2020 així com la compensació de les hores formatives a compte de l’any 2020.

Aquesta reunió era continuació de la reunió de 16 de desembre de 2020 que ja us vàrem informar.

Els representants de CCOO hem manifestat la nostra decisió de no signar l’Acord sobre el Pla formatiu corresponen al any 2020 donat que no contempla ni reconeix el gran esforç formatiu que durant tot el període de pandèmia hem realitzat tots els treballadors i per conseqüent no podem donar validesa a cap proposta que no reconegui i compensi aquest esforç formatiu.

Considerem que s’haurien de compensar les 40 hores integres a tots els treballadors i per aquest motiu  trobem ridícul la no acceptació de 12 hores en aquest concepte.

La resta de seccions sindicals presents han mostrat la seva predisposició a signar al document sempre que es compensi les hores sol·licitades no adjudicades fins arribar a les 40 hores contemplades en conveni. La direcció no dona resposta a aquesta petició, i ho farà en els propers dies.

En relació a la petició del PIF per l’any 2021 ens han comunicat que han rebut una sol·licitud que valoraran.  

Restem a l’espera de convocatòria de la Comissió per tal de poder seguir informant-vos.

 

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode