Resum reunió Comissió de Formació 21 de novembre de 2019

2019-11-24 16:45

Dijous 21 de novembre de 2019 es va reunir novament la comissió de formació per tal de donar resposta als punts plantejats en la reunió del 6 de novembre. 

1.     Permís Individual de Formació (PIF). S’ha presentat una nova sol·licitud de PIF. La resta de candidats ja s’havien arreglat els dies excepte una jornada d’un d’ells que es va acordar donar. La nova sol·licitud correspon a un treballador de logística que finalitza la seva jornada a les 17 hores. La direcció accepta que finalitzi la jornada a les 15:40 donat que les classes inicien a les 16 hores i considera que amb 20 minuts té temps suficient d’arribar al centre formatiu. Des d’UGT plantejen la possibilitat de flexibilitzar la seva jornada de manera que entri a treballar a les 06:00h i finalitzi a les 16:00h per tal d’adaptar més l’horari de finalització de jornada. La direcció estudiarà la proposta i donarà resposta. CCOO lamenta el constant endarreriment en aquests tipus de decisions que acaben perjudicant al treballador. Des de la direcció insisteixen en que s’està treballant per millorar.

2.     Formació externa RACECAT. El departament de formació diu que encara no s’ha pogut reunir amb els responsables de la CeCos i per tant no poden donar resposta.

3.     Compensació Formació específica sobre gestió de vol. Tampoc poden donar resposta.

4.     Anul·lació activitats formatives. Les dues persones que teníem identificades com a pendent de readjudicació  ja s’han pogut incloure en  noves activitats formatives.

5.     Cursos específics no inclosos al Pla de formació publicat. Tampoc aporten el llistat sol·licitat, diuen que ens el faran arribar via mail. 

6.     Pla de formació personal GEM, ECMO, Alta Complexitat i PIUC PEDIATRIC. Expliquen que durant la setmana del 25 al 30 de novembre es portarà a terme la formació obligatòria inicial al personal de zona calenta però no entreguen cap documentació

7.     Formació obligatòria de prevenció riscos laborals. Especifiquen que volen integrar la formació en riscos laboral dins les diferents activitats formatives a realitzar durant l’any. Des de CCOO especifiquem que valorem positivament aquesta proposta però que la formació obligatòria cal realitzar-la dins la jornada del treballador o compensar a banda de les 40 hores de formació establertes. Proposem que es pogués fer una cobertura dels treballadors per la realització de la formació obligatòria solapada similar a la que es duu a terme durant les eleccions a fi de garantir aquesta formació i incloure-la en el Pla de benvinguda. L’empresa diu que estudiarà la proposta.

8.     Compensació hores formació. Tampoc porten proposta d’acord per recuperar les 40 hores de formació compensables.

 

 

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode