Resum reunió Comissió Borsa de treball 7 de novembre de 2019

2019-11-24 16:48

El passat dia 7 de novembre de 2019 es va reunir la Comissió de Borsa de treball. 

Prèviament a la reunió amb la direcció els membres del CI que composen la comissió es van reunir per apropar posicions. CCOO va presentar una contraproposta de redactat, tal i com s’havia acordat amb l’empresa. Durant aquesta reunió les 3 seccions sindicals varen decidir, per unanimitat, una postura conjunta de mantenir vigent el marcat en l’annex de Borsa de treball i treballar la proposta de l’empresa per adjuntar-la a la negociació del Conveni.

A l’inici de la reunió amb la direcció, es sol·licita l’acta de la reunió mantinguda el passat 9 d’octubre i se’ls recorda el compromís d’informar per escrit al treballador que ha quedat exclòs de la Borsa de treball.

Es comunica la postura acordada prèviament. S’inicia un debat intens sobre les implicacions que això comporta. CCOO insistim en que els acords assolits amb anterioritat s’han de mantenir i que el fet de variar els criteris d’adjudicació de contractes i la millora de determinats llocs de treball sense consens i sense criteris objectius a l’hora de les adjudicacions d’aquestes millores, vulneren els drets d’altres treballadors que tindrien les mateixes o més opcions per poder accedir-hi, sense entrar a la discriminació entre els treballadors dels diferents territoris.

Finalment es fa entrega de la contraproposta elaborada per CCOO per la seva valoració per part de la direcció.

S’acorda reunir-se novament el proper dia 27 de novembre de 2019. 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode