Resum Reunió Comissió Borsa de treball 28 de Juny 2016

2016-07-03 14:05

 

2016-07-03 12:45

La Comissió de borsa de treball es va reunir el passat 28 de juny de 2016. Durant aquesta reunió s’havia de revisar els llistats d’antiguitats facilitats per l’empresa i debatre els criteris de selecció de candidats en el moment d’oferir una contractació amb durada de més de 30 dies. (Podeu trobar les bases de la borsa de treball al apartat de documentació de la web).

Entre els punts que es van debatre, es va tractar a qui s’ha d’oferir una millora de contractació. Aquest és un punt que ja es va debatre profundament durant l’elaboració del document, tindran dret a rescindir el seu contracte per tal d’accedir a un nou contracte que millori la seva contractació actual aquells treballadors que no estiguin ocupant interinitats per vacant, ni reserva de places, ni siguin rellevistes de prejubilacions. Es a dir en primer terme s’hauria d’oferir la nova contractació a aquells treballadors amb contractes de jornada parcial (no s’oferiran canvis de contractació d’una reducció per un altra de les mateixes característiques o inferior. La part de l’empresa va explicar que ha elaborat uns llistats on cada treballador surt en la posició que es troba segons els dies treballats en aquell territori on està treballant actualment. CCOO manifesta el seu desacord, doncs ja s’havia acordat que els treballadors podran estar apuntats a tants territoris com desitgin, sempre tenint en compte les penalitzacions pertinents en cas de rebutjar les ofertes de contractes superiors a 30 dies, i que l’antiguitat que s’haurà de tenir en compte és l’antiguitat a l’empresa, donat que és el que estableix el Nou Conveni com a prioritat en el moviment intern, i des de CCOO entenem que cal seguir els mateixos criteris.

Es debat també què passa quan una persona vol canviar de territori i ho comunica. Des de CCOO reclamem que es segueixin els mateixos criteris que estableix el conveni pel concurs intern, si pel personal fixa el criteri és l’antiguitat a l’empresa per la borsa cal seguir el mateix criteri, sempre i quan el treballador hagi notificat prèviament que vol estar a la Borsa d’aquell territori. Per tant entenem que el treballador passarà a formar part de la Borsa de treball d’un territori determinat des del moment en que notifiqui la seva voluntat de treballar-hi, i ocuparà el lloc que li correspongui segons l’antiguitat a l’empresa. La part de la direcció de l’empresa farà la valoració sobre aquest punt i ens donarà resposta.

La part social i la part de la direcció coincidim en que després de la Convocatòria externa serà més factible unificar criteris i fer un control més exhaustiu de l’adjudicació de contractes de llarga durada.

La part social mostra el seu desacord en les adjudicacions dels últims mesos i demana que abans de fer contractacions valorem junts si li ofereixen a la persona que li correspon.

Us adjuntem uns llistats elaborats amb les dades que ens ha facilitat l’empresa per tal que pugueu comprovar a quin territori/s esteu assignats i valorar si son correctes. Veureu que als llistats surt el número de treballador, seguit dels dies treballats en aquell territori o àrea de treball i finalment l’antiguitat a l’empresa. En cas que tingueu dubtes o no estigueu conformes podeu contactar amb nosaltres per tal de poder fer les comprovacions i les al·legacions pertinents. Els dies d’antiguitat que surten estan calculats a data 31 de març de 2016.

Antiguitat TAO Magatzem.pdf (254,4 kB)
Antiguitats Aux. Administració.pdf (248,5 kB)
Antiguitats DUI-S CECOS.docx.pdf (390,9 kB)
Antiguitats DUI.pdf (515 kB)
Antiguitats metges CeCos.pdf (341,8 kB)
Antiguitats Metges.pdf (402,5 kB)
Antiguitats TAO-s CeCos.pdf (319,7 kB)
Antiguitats TTS.pdf (296,7 kB)  

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode