Resum reunió Comissió Borsa de treball 23 novembre 2016

2016-11-29 15:02

 

 

La Comissió de borsa de treball es va reunir el passat dimecres 23 de novembre  de 2016.

 

Des de la part social es demana que abans de donar els contractes al suplents ens facin saber al Comitè la persona i el lloc on anirà per tal de poder comprovar que s’ha seguit de forma correcte l’ordre de la borsa de treball i d’aquesta manera poder comprovar que no hi ha cap treballadors en situació de prioritat evitant així vulnerar els drets de cap treballador.

 

L’empresa ens comunica que en el termini de 15 dies faran arribar un mail a tots els suplents del SEM per tal que puguin confirmar a la borsa de quins territoris volen estar apuntats, donat que es redueixen per proximitat d’alguns territoris (Tarragona i Terres de l’Ebre compartiran una única borsa, i Lleida i l’Alt Pirineu una altra), tal com varem demanar a la reunió del 5 d’octubre des de la part social.

 

Acordem que ens faran arribar prèviament  una còpia del mail que tenen previst enviar. En aquest mail s’explicarà la dinàmica de com es decidirà l’ordre a l’hora d’oferir aquells contractes superiors a 30 dies i on hi constaran els territoris existents actualment.

 

Ens emplacem a una nova reunió per el proper 12 de desembre de 2016.

 

Des de la part social es demana que per tal de seguir allò establert al reglament de borsa de treball, el personal pendent de promoció interna tingui prioritat a l’hora d’adjudicar un contracte superior a 30 dies.

 

També sol·licitem que es tingui en compte oferir canvi de contracte a aquells treballadors/es amb contracte de relleu o lligats a una reserva de plaça. D’aquesta manera garantiríem que aquests treballadors puguin accedir a l’abonament de la carrera professional que actualment no tenen, el que constitueix un greuge comparatiu envers la resta de treballadors. En cas que no fos possible aquesta opció sol·licitem que es contempli poder-los abonar la carrera professional que els hi calgui.

 

La part social també demana un llistat per la propera reunió on es puguin  preveure possibles cobertures de més d’un mes per tal de poder planificar. L’empresa ens comenta que això no es factible però sí que ho poden donar en el cas  de les prejubilacions.

 

L’empresa ens comenta que en el proper mes hi ha prevista la prejubilació a BCN en torn de dia d’un/a DUI, en aquest cas s’optarà per la reubicació d’un altra treballador/a de la mateixa categoria del torn de nit per motius de salut de caràcter urgent, i es cobrirà la plaça de nit amb el contracte de relleu.

 

Des de la part social es presenta un llistat de baixes de més de 30 dies i de reduccions que es cobreixen amb contractes diaris al territori de Barcelona ciutat, i es demana que es procedeixi a cobrir mitjançant contractes temporals i no diaris, com també estableix el reglament de borsa de treball.

 

L’empresa ens comunica que no procedirà a fer “miniconcursos” de trasllat temporal  fins que no acabi la convocatòria externa.

 

La part social també demana un llistat de les JAC’S que s’han anat fent fins ara. 

Representants de CCOO al SEM

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode