Resum reunió Comissió Borsa de treball 21 de març de 2017

2018-05-19 00:06

Avui dia 21 de març de 2017 s’ha reunit la comissió de borsa de treball. La reunió d’avui tenia com a punt del dia treballar l’aplicatiu de control i gestió de borsa de treball. Per sorpresa de la part social se’ns comunica que no podem tractar aquest tema donat que la persona que ha d’exposar l’aplicatiu està treballant en la convocatòria externa. La part social ha mostrat el seu desacord en aquesta manera de fer.

Es decideix treballar altres punts pendents per tal d’aprofitar l’assistència de la part social a la convocatòria de reunió de la comissió.

L'empresa proposa que el personal que figuri en els llistats de borsa de treball sigui exclusivament aquells que es troben en situació de contractació temporal, o bé publicar dos llistats diferenciats una de borsa de treball de suplents i una  de borsa de promoció interna i/o canvi d’activitat.

La part social no estem d’acord donat que considerem que cal seguir l’establert en l’annex de borsa de treball inclòs al Conveni Col·lectiu vigent, i és per això que la part social proposem que els llistats de borsa es publiquin com a llistat únic però diferenciant els 3 blocs que estableix la normativa de borsa.

La part de l’empresa accepta que quan hi hagi un lloc de treball subjecte a borsa de treball (de més de 30 dies), els professionals indefinits que hagin fet promoció interna puguin accedir al contracte per tal de millorar les seves condicions contractuals, en el cas de canvi d’activitat veuen que cal esperar a la finalització de la convocatòria externa per tal de no provocar greuges amb tot el personal pendent d’ocupar el lloc de treball assolit en la convocatòria interna, i ho justifica en les dificultats actuals de cobertura de personal a la CeCos. Accepten estudiar la situació.

L'empresa demana la limitació dels canvis a la llista de borsa de treball a un any, és a dir, que un cop agafat un contracte, el treballador no pugui optar a canviar a una millora de contracte abans d’un any. La part social manifesta el seu desacord amb aquesta proposta ja que es pot pervertir fàcilment.

La part social demana que l’empresa envií els llistats actualitzats de la situació contractual dels treballadors, i que aquest registre s’actualitzi periòdicament amb cada canvi i s’enviï al Comitè per tal de poder portar un seguiment efectiu de les contractacions que es fan al SEM fins que finalment puguem disposar de l’aplicatiu informàtic de gestió de borsa de treball.

 

 

La part de l’empresa notifica que properament s’actualitzaran els llistats de borsa de treball i la part social veu necessària la publicació dels llistats de borsa per tal que els treballadors/es puguin tenir accés als llistats i puguin conèixer la seva posició i els moviments contractuals que es fan.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode