Resum reunió CI-Direcció 8 d'octubre de 2019

2019-10-17 15:52

Durant la reunió mantinguda el passat dia 8 d’octubre de 2019 amb el Comitè Intercentres, la Direcció del SEM va presentar i fer entrega del seu pla d’acció de Relació de Llocs de Treball 2019-2020.

La direcció va fer una extensa exposició. Va reconèixer que la plantilla s’ha mantingut estabilitzada, inclús  queda reflectida la pèrdua de personal entre l’any 2010-2019. Aquesta disminució de llocs de treball ha anat acompanyada d’un augment de l’activitat laboral degut al augment d’encàrrecs de gestió i al creixement de demanda.

Comptabilitzen l’augment d’activitat per les centrals de coordinació entre els anys 2016-2019 en un 11,77% sobre els codis d’activació, un 25% d’increment de consultoria sanitària i un 9,53% de trucades sortints. Cal destacar tanmateix un increment del 18% de les alertes.

Aquest increments els ha portat a sol·licitar al Departament de Salut un Pla d’accions per l’any 2020 que representaria un augment del 23% de la plantilla estructural estable del SEM que comptabilitzen en un màxim de 163 persones.

Aquests 163 llocs de treballs es distribueixen en nous llocs de treball a les CeCos de Barcelona i L’Hospitalet, la creació de 2 nous ECO’s un per la metro Nord i l’altra per Metro Sud, creació d’unes unitats de trasllat d’alta complexitat (ECMO), unitats d’intervenció a zona calenta i personal administració.

Dependrà de l’autorització des del Departament de Salut i de l’aprovació als pressupostos que ho puguin portar a la pràctica.

Celebrem la proposta d’increment però lamentem novament el centralisme i que no estigui previst cap creixement ni per CeCos Reus ni per la resta de territoris allunyats de Barcelona.

La direcció també va fer entrega d’una nova RLT a data 1 d’octubre que recull: àrea global del lloc de treball, àmbit adscripció, destí, tipologia del destí, tipus de provisió, categoria professional del lloc de treball, jornada anual, torn i lletra.

Es va demanar per l’estat de la convocatòria externa de provisió de llocs de treball. La direcció va comunicar que estan acabant d’elaborar la documentació i que tenen previst convocar al Comitè a final de mes per tal de garantir que aquest pugui participar presentant propostes i al·legacions  per garantir el rigor i la confidencialitat de la convocatòria, tal i com contempla el conveni.

La part social també va manifestar el seu rebuig en la forma de com s’havien realitzat les proves d’habilitació del personal d’assistència sanitària en zona calenta, salvament i rescat. La direcció va escudar-se dient que l’habilitació és un procés que duen a terme els Bombers i en els que ells no tenen cap responsabilitat.

Finalment es tracta sobre la retribució de les hores de JAC donat que des de la implantació de la retribució per trams s’ha detectat que no es discrimina les hores de diürn o nocturn amb la corresponent retribució. Des del departament de RRHH expliquen que al personal de 24 hores se’ls fa referencia a hores diürnes i nocturnes però que la part de nocturnitat be distribuïda en ambdues. Davant la no acceptació per part de CCOO d’aquesta explicació s’ofereixen a explicar-ho amb més precisió de manera individual. Convidem a tots aquells treballadors que realitzen JAC’s facin revisió de les seves nòmines.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode