Resum Reunió CI-Direcció 5 de juny de 2018

2018-06-07 17:58

El passat dimarts dia 5 de juny vam ésser convocats per la direcció com a membres del CI amb els següents punts del dia:

1.   Finalització convocatòria.  Des de la direcció s’ha fet un resum des de l’inici del concurs de trasllat intern, promoció interna i canvi d’activitat fins a l’adjudicació de les places de les convocatòries d’oferta pública de treball finalitzades el passat dia 11 de maig. 

Han fet un resum de les places que han quedat desertes, així com de les que han deixat vacants el personal que ha assolit places a les convocatòries.

En els propers dies començaran a adjudicar les contractacions entre el personal que ha perdut el seu lloc de treballat al no assolir plaça. La direcció comunica que seguiran el criteri establert a la disposició addicional segona de l’annexa de borsa de treball i per tant seguiran el criteri de dies treballats a l’empresa per fer l’adjudicació de contractes, tanmateix prioritzaran les persones interessades en contractes sense reduccions.

També han confirmat que es permetran les permutes entre dues persones sempre que es segueixi els criteris establerts en conveni i siguin autoritzades per les direccions territorials i pel departament de recursos humans.

Els complements personals dels treballadors que han assolit plaça es mantindran.

2.    Tancament econòmic 2017.El Sr Abat va fer una presentació amb les dades econòmiques de l’exercici anterior que es va tancar de forma positiva.

3.    Resposta a l’escrit dirigit pel CI a la direcció. On es plantejava la situació de sobre activitat en que es troben les CeCos, la desaparició del tercer CT així com el malestar del personal de la taula de mitjans aeris davant la gestió actual de la CeCos.Hem quedat emplaçats al proper dimarts per tal de tractar aquest tema.

Deixar constància que la nota emesa un cop finalitzada la reunió des de la bústia del comitè intercentres no ha estat en cap moment consensuada amb aquesta secció sindical. El comunicat no és un posicionament unitari del comitè intercentres, sinó que reflecteix el posicionament expressat durant la reunió mantinguda per les seccions sindicals d’AMIC i UGT, qui utilitzen la majoria que representen dins el CI al nostre parer de forma incorrecte.

 

 

 

 

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode