Resum reunió CI-DIRECCIÓ 30 d'octubre de 2019

2019-11-24 16:39

El passat dia 30 d’octubre de 2019 es va mantenir reunió del CI amb la direcció per tractar el punt pendent de la reunió del passat 8 d'octubre sobre el funcionament implantació de sol·licituds de permisos del portal de l’empleat.

A l’inici de la reunió els representants del nou sindicat UIdC demanen estar presents a la reunió sense veu i sense vot, com a delegats del centre corporatiu. UGT i AMIC manifesten la seva negativa, i CCOO els convida a quedar-se com a assessors. Els representants de UIdC decideixen marxar per tal de no bloquejar més temps l’activitat del CI.

Des de la direcció de RRHH exposen que han detectar errors en les sol·licituds del personal nocturn que han corregit. S’han detectat també problemes amb l’accés des dels dispositius mòbils i s’està treballant per garantir l’accessibilitat des dels mòbils.

Es sol·licita poder sol·licitar la compensació de les hores de formació. També s’està intentant implantar.

Respecte a les hores de formació, es pregunta si es poden compensar. Ara les compensen des de RRHH però més endavant sí que es podrà. 

S’ha detectat dificultat en l’accés des dels domicilis dels treballadors i la direcció facilita una adreça web des d’on poder accedir des de fora de SEM:.

CCOO recorda que el termini per sol·licitar els dies de trienni fins ara està establert  fins el 31 de gener; es té coneixement que s’ha intentat avançar aquesta data a 31 de desembre. La direcció respon que aquest és el termini que es vol establir però donat que no està acordat enlloc mantindran el termini actual fins arribar a acord. 

En relació a l’article 22 bis 1 del conveni col·lectiu (normativa per al personal de 12h de jornada completa / personal de 12h en model 2 BCN) UGT entén que els terminis que hi apareixen no són aplicables a Administració però l’empresa aclareix que tots els treballadors es regeixen pels mateixos terminis. UGT demana un termini de confirmació dels dies demanats, que ara per ara no n’hi ha, i l’empresa es mostra d’acord. I pel que fa a les vacances que es volen demanar al mes de gener, que ara per ara no es poden sol·licitar, situació que es corregirà quan estiguin penjats els calendaris de 2020.

CCOO exposa també les queixes per la demora de les confirmacions a la gent que s’apunta a fer JAC’s. 

CCOO reclama l’aplicatiu de 3.2, sobre el que l’empresa diu que s’està treballant en TIC i que el primer trimestre de 2019 ja s’ha passat. CCOO demana convocar una reunió per al tema del 3.2 i l’empresa hi està d’acord. 

UGT fa queixa sobre l’ultima RLT entregada durant la reunió del 8 d’octubre. Observen que hi ha un 10% dels llocs de treball de lliure designació. La direcció no troba que sigui desproporcionat. es vulnera. La part social mostra el seu desacord donat que la lliure designació vulnera el principi d’igualtat, mèrit i equitat, i demanen que aquests llocs de treball surtin a convocatòria interna.

S’acorda convocar CI per el proper 19 de novembre per tractar de la convocatòria externa de provisió de llocs de treball.

 

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode