Resum Reunió CI-Direcció 2 de juny de 2017

2017-06-04 23:29

Novament aquest divendres dia 2 de juny la direcció de l’empresa s’ha reunit amb els membres del Comitè intercentres per continuar tractant  les bases de la propera convocatòria pública així com quins llocs de treball s’han d’incloure a aquesta convocatòria.

El dia 1 de juny l’empresa va enviar la documentació sol·licitada durant l’anterior reunió amb la relació de les places generades en el procés del trasllat intern.

L’empresa posa de manifest la seva voluntat de convocar les places de les categories de metge i infermers generades a la convocatòria interna (72 llocs de treball). Les 28 restants proposen que pertanyin a aquestes mateixes categories professionals.

Des de CCOO tornem a manifestar i reiterar que no acordarem cap decisió sobre aquest tema, donat que entenem que cal posar i garantir damunt la taula tots els llocs de treball ocupats per interins, que això sí garantiria la proporcionalitat i drets de totes les categories professionals. Tot i així hem puntualitzat que creiem més convenient convocar de forma proporcional a totes les categories professionals.

En quan a la valoració dels barems hem  estat d’acord amb la proposta d’UGT d’incloure la valoració de publicacions, investigació i docència per les categories de metges i infermers.

Des de CCOO també hem demanat que les bases de la convocatòria reflectissin que la nota de tall serà aquella que permeti l’assoliment de totes les places convocades.

La direcció de l'empresa manté la data de 15 de juny com a probable data de publicacio de la convocatòria.

Al finalitzar la reunió hem posat de manifest la nostra preocupació davant la impossibilitat de cobertura de les vacances del col·lectiu mèdic, durant el mes de juliol i agost queden moltes descobertures del servei. Hem tornat a insistir en la valoració per part de l’empresa de proposar realitzar hores extres (a preu d’hores extres) per tal de garantir la cobertura del servei per bé de la ciutadania. Hem posat de manifest també la descobertura habitual que en els darrers dies s’està produint a CeCos de Reus el que augmenta la càrrega assistencial del personal que queda, així com el personal de la Sala de Motors que també han d’assumir més carrega assistencial.

 

 

També hem posat de manifest la nostra preocupació per els accidents de trànsit que darrerament s’estan produint i que afecta a les nostres unitats. Per sort ningú ha pres mal. 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode