Resum Reunió CI-Direcció 12 de juny de 2018

2018-06-13 23:15

El passat dimarts dia 12 de juny es va mantenir una reunió dels membres del CI amb la direcció per tal de tractar els punts que restaven pendents de la reunió mantinguda el passat dimarts dia 5 de juny ( veure +)

Es van tractar els següents punts:

  1. Nova organització de la Sala CeCos l’Hospitalet.  El CI va demanar explicacions a la direcció sobre la nova distribució de tasques al personal de la taula de mitjants aeris i la desaparició del tercer CT de la sala. La direcció d’infermeria va explicar que s’havia realitzat un estudi d’activitat de la taula UMA amb la resta de CT i que s’havia detectat una diferència d’activitat molt important, això acompanyat amb la desaparició del tercer CT des del mes de gener (per finalització de contracte per obra i servei) els ha portat a una reorganització de les tasques del personal de la sala per tal de repartir la sobreactivitat de determinades posicions. Va indicar que s’ha realitzat formació específica sobre gestió de vol a la resta de personal així com al personal nocturn. 

Des de CCOOvàrem deixar palès que la potestat organitzativa de la sala és seva i que tot i valorar positivament que les càrregues de treball es reparteixin millor entre el personal de la sala per tal de alleugerir la sobrecàrrega de determinades posicion, lamentàvem que no s’hagués aprofitat el tercer CT per millorar la sobrecàrrega de treball que hi ha a CeCos.  

Els membres de CCOO vàrem sol·licitar que busquessin la manera de compensar les hores de  formació que aquest personal ha realitzat de forma obligatòria en els darrers dies, al que la direcció va comprometre’s a estudiar la proposta.

  1. Adjudicació contractacions personal afectat per la convocatòria.Tal i com s’havia acordat amb la part social a l’inici de les convocatòries i amb l’esperit que no quedés cap treballador afectat per la convocatòria sense cap contractació, l’empresa ha facilitat els llistats de la reubicació del personal que finalitzava la seva contractació amb motiu de l’ocupació efectiva del personal que ha assolit un lloc de treball ja fos en convocatòria interna, canvi d’activitat, promoció interna o convocatòria externa. Van explicar que seguint el document annexa de borsa de treball i tal com indica la disposició addicional segona, es va ordenar el personal afectat per ordre segons antiguitat per dies treballats i se’ls va oferir per aquest ordre: en primer lloc els llocs vacants en el seu territori i després a la resta del territori i activitats de la seva categoria professional. S’han ofert contractacions complertes, en cas que un treballador preferís una reducció se’ls desestimava com a candidat.

 

Des de CCOO també vàrem voler emfatitzar la situació en que es troba la CeCos de Reus que a partir de la propera setmana no tindrà metge en torn de nit, així com remarcar que cal buscar mesures per tal de millorar la contractació de metges tant per central com per carrer donada la manca de personal d’aquesta categoria professional.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode