Resum Reunió CI de 9 d abril de 2019

2019-04-11 10:41

Els darrers dies s’ha iniciat el procés de convocatòria de concurs de trasllat intern, canvi d’activitat i promoció interna.

El dimarts dia 9 d’abril de 2019 es va mantenir reunió amb els membres del CI per tal de consensuar la documentació facilitada per la direcció que incloïen el calendari, el llistat de places i els barems.

La part social va fer les seves aportacions als documents a fi d’esmenar alguns dels punts inclosos i per intentar reduir el calendari proposat.

El dijous dia 11 d’abril es procedirà a la constitució dels diferents OTS i ens donaran resposta a les sol·licituds formulades.

Està previst publicar la convocatòria interna durant la propera setmana i es calcula poder finalitzar la convocatòria interna als voltants de juliol de 2019.

Un cop finalitzada la convocatòria interna s’hauria de procedir a la convocatòria externa de provisió de llocs de treball tal i com es va acordar en la desconvocatòria de vaga de 30 de desembre de 2018

Els membres de CCOO que formaran part de les OTS seran Rafael Macarulla, Adoración Balmaseda i Marta Palaci. 

En cas de dubtes o més informació podeu contactar amb nosaltres a ccoo.sem@gencat.cat

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode