Resum reunió C.I amb la direcció 24 de febrer de 2017

2017-02-27 00:10

Divendres passat dia 24 de febrer de 2017 la direcció del SEM es va reunir amb els membres del Comitè Intercentres. A l’inici de la reunió la direcció comunica que tot allò que es tracti a aquesta reunió tindrà caràcter confidencial, la part social reiterem la nostra intenció de transmetre la informació que considerem rellevant als treballadors i que així ho continuarem fent, així com que intentarem ésser el més acurats possibles amb la informació tramesa.

 

Es tracten els següents punts del dia:

 

1.    Convocatòria externa de provisió de llocs de treball. La direcció informa que tenen pràcticament acabats els llistats d’admesos i no admesos a la convocatòria. El proper dia 6 de març tenen previst fer públic el llistat. Hi haurà 2 dies hàbils per tal de fer les al·legacions pertinents i la setmana del 13 al 20 de març es publicarà el llistat definitiu.  La part social sol·licita que els llistats es facin especificant les diferents categories professionals i llocs de treball als que s’hagin pogut presentar els candidats. I es demana que les al·legacions es facin mitjançant el mateix mitjà que es va seguir per la presentació de candidatures. Només es podrà presentar la documentació que es requereixi al llistats provisionals que es publiquin el proper dia 6 de març.

2.    Compensació per l’ interrupció del temps de descans (3.2). Atenent la sol·licitud presentada a la reunió del passat 9 de febrer, la direcció ens informa que en els propers dies convocaran a la comissió del 3.2 per presentar i compartir l’aplicatiu de validació per la compensació directe i poder treballar conjuntament l’aplicatiu per poder posar-lo en funcionament.

3.    Problemàtica planilles personal de CeCos. Es planteja a la direcció la problemàtica que  el col·lectiu d’auxiliars de CeCos que varen fer arribar per escrit al CI, on es queixaven del no compliment del conveni en la normativa d’adjudicació de guàrdies repartides al llarg del any. La direcció es compromet a estudiar la situació i convocar a la comissió de planilles per tal de tractar el tema específicament

4.    Impacte campanya: truqui al 061 Catsalut respon”. La part social els recorda el compromís de mantenir-nos informats sobre l’impacta de la campanya. No donen més informació i ens remeten a les dades aportades pel Conseller Comin en seu parlamentaria del 23 de febrer de 2017. Des de la part social tornem a fer incís amb la necessitat de conèixer si s’ha establert un pla d’acció específic a portar a terme en el moment en que es detecti un augment important de l’activitat assistencial tant de CeCos com de carrer, i insistim en conèixer si s’està formant al personal suficient per poder atendre l’augment de demanda.

5.    Contractació Borsa de treball. La part social reclama la figura de gestor de borsa, establerta al nou conveni, per tal de poder establir un control més acurat a les adjudicacions de contractes de llarga durada. La direcció convocarà la comissió de borsa per tractar aquest tema.

 

 

6.    Reconeixement de la figura de “Referent de base”. A proposta escrita per un treballador a la bústia de CI es reclama a l’empresa el reconeixement escrit de la figura del Referents de Base. L’empresa insisteix en la no existència d’aquesta figura, a pesar d’existir una nota informativa de 2007 en referència a aquesta figura. Des de la part social ratifiquem la nostra preocupació al no reconeixement de la figura de referent de base, figura que alguns treballadors estan desenvolupant sense reconeixement, compensació i adquirint de forma voluntària unes funcions i responsabilitats que en cas de no ésser reconegudes no els pertoquen. Tant mateix insistim en que aquesta problemàtica es veuria solucionada amb la definició exhaustiva de les funcions especifiques de cada categoria professional i lloc de treball, i aprofitem un cop més per reclamar-les. La direcció diu que estudiarà la situació i ens donarà resposta. 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode