Resum reunió C.I amb la direcció 20 d'abril de 2017

2017-04-23 23:35

El passat dijous 20 d’abril de 2017 els membres del Comitè Intercentres vam mantenir reunió amb la direcció de l’empresa.

La reunió estava convocada amb un únic punt del dia: convocatòria. A l’inici de la reunió la direcció de l’empresa va voler copsar com havia transcorregut l’assemblea de treballadors del passat 5 d’abril. La representació social vam transmetre l’enuig i preocupació dels nostres companys així com els punts que se’ns van traspassar durant la reunió.

Vam reclamar de nou l’informe jurídic i el responsable del Bufet Vallvé present a la reunió ens va fer l’exposició d’aquest. L’informe és confidencial, la qual cosa no ens permet compartir-lo amb vosaltres, però conclou que la Convocatòria és nul·la basant-se en l’article 70.2 de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, tal i com ja s’havia comentat amb anterioritat, i que estipula que “en tot cas, l’execució d’oferta d’ocupació pública o instrument similar s’ha de desenvolupar dins del termini improrrogable de tres anys”.

Es va iniciar un debat sobre la interpretació de com s’havia portat a terme la convocatòria externa i sobre si es podia finalitzar el concurs de trasllat intern, canvi d’activitat i promoció interna, sense finalitzar la convocatòria externa. Sense arribar a cap acord entre ambdues parts, la part social demana un recés per tal que l’empresa aporti l’informe jurídic i per tal de consensuar les possibles postures a adoptar.

Després d’intens debat entre els membres de la representació social es decideix per unanimitat comunicar a l’empresa la decisió d’iniciar mobilitzacions encaminades a la publicació d’una nova convocatòria externa amb el nombre de places pactades al conveni del 2015, que tot i que no s’especifiquen numèricament, equivalen al nombre de vacants (aproximadament unes 243) de manera immediata. Tot recordant a la representació de l’empresa que aquesta convocatòria externa va ésser una línia vermella en la negociació del conveni.

L’empresa fa entrega del informe jurídic i ens emplaça a reunir-nos de nou en quan puguin iniciar la convocatòria.

Un cop finalitzada la reunió som coneixedors de la publicació al DOGC d’un acord de govern d’oferta pública de treball (180417_ACORDS GOVERN.pdf (221842) )

L’empresa ens demana tornar a reunir-nos i ens exposa l’acord que li permetrà la publicació immediata de 100 places.

La part social es referma en la necessitat de mantenir la convocatòria en les condicions i nombre de places pactades a la signatura del Conveni i manifesta la seva intenció d’iniciar les mobilitzacions necessàries per tal de que s’acompleixin els esmentats pactes.

En els propers dies des del Comitè anirem informant de les accions acordades conjuntament entre totes les seccions sindicals i serà el moment de fer sentir i exterioritzar les nostres reivindicacions.

 

Comptem amb tots vosaltres!!!!

 

 

Només tots junts ho podem aconseguir

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode