Resum reunió C.I amb la direcció 16 de març de 2017

2017-03-17 00:08

Benvolguts/des,

Ahir al matí els membres de CCOO van assitir junt als membres del comitè Intercentres a la reunió convocada per la direcció del SEM. Us compartim la nota informativa compartida amb el CI.

La reunió ha servit com a presentació la direcció  Roger Abat com a Cap del Departament de Recursos Humans. Ha confirmat que seguirà portant el Departament Econòmic-financer. Ha aprofitat per exposar la línia de treball que vol seguir amb la representació legal dels treballadors amb un caire més dialogant, dinàmic i de treball conjunt amb el Comitè. Les diferents seccions sindicals hem agraït el propòsit que esperem es vegi reflectit properament.

S’ha fet la presentació del tancament econòmic positiu de l’any 2016, informant que el Consell d’administració ha ratificat el retorn de la part pendent de la paga del 2012, del l'increment de l'1% dels conceptes retributius de totes les categories, nivells i grups amb efecte de l'1 de gener de 2016 segons l’establert al Decret Llei  1/2016 de 19 de gener pel personal del sector públic i del establert a la clàusula addicional sisena del conveni ( complement de major presència del personal auxiliar de coordinació i TAO de magatzem). Si no hi ha cap problema administratiu aquests conceptes s’abonaran amb la nòmina de març i si més no abans de la finalització del primer trimestre del 2017. Es fa entrega de les taules salarials del 2017 amb l’1% aplicat, adjuntem al final del document.

Al requeriment del pas de les bases de 1494h a 1536h, seguiran valorant la possibilitat en els propers mesos.

En referència a la Convocatòria externa de provisió de llocs de treball, confirmen que aquesta matinada s’ha tancat el període d’al·legacions. Un cop valorades aquestes al·legacions es procedirà a la publicació del llistat de admesos i exclosos prèvia reunió amb el CI.

Posteriorment es procedirà a la valoració d’idoneïtat i curricular per tal de publicar el llistat definitiu d’admesos/exclosos, ajustant els candidats una puntuació́ de tall determinada per criteri de campana de Gauss, tal com establien les bases de la convocatòria.

La part social hem fet constar el nostre desacord en com s’han publicat els llistats provisionals d’admesos/exclosos i lamentem el fet de que s’hagi continuat amb la dinàmica de no comptar amb la nostra col·laboració i informació, que al nostre entendre hauria evitat situacions de conflicte entre els aspirants. La direcció assegura que amb la nova dinàmica de treball proposada es minimitzaran aquestes situacions i ens emplaça a treballar conjuntament per agilitzar el procés i poder complir el calendari previst, per tal de poder realitzar l’ocupació efectiva dels llocs de treball a inicis d’octubre de 2017.

taula retributiva 2017.pdf (2251201)

 

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode