Resum reunió C.I amb la direcció 12 de setembre de 2017

2017-09-13 19:23

 

Ahir dia 12 de setembre de 2017 es va tornar a  mantenir una reunió entre la direcció de l’empresa i el Comitè Intercentres amb un únic punt del dia: Convocatòria llocs de treball segons Llei de Pressupostos Generals de l’Estat 2017.

Durant la reunió la direcció ha fet la proposta de tres escenaris possibles per finalitzar les dues convocatòries. La representació social està plenament d’acord en la proposta de mantenir paral·leles les dues convocatòries a fi de poder realitzar l’adjudicació de les places d’ambdues el mateix dia.

La proposta presentada avui per la direcció inclou la publicació de la segona Convocatòria de llocs de treball segons la Llei de pressupostos per la primera quinzena d’octubre, i redueix la finalització d’aquestes al primer trimestre de 2018, descartant la data que havien posat damunt la taula la passada reunió de finalitzar a finals d’estiu de l’any vinent.

Davant la insistència de la representació de la part social del compromís de finalitzar-la amb data 1 de gener de 2018, la direcció proposa treballar per escurçar els terminis el màxim possible i apropar les dates proposades.

Durant la reunió es van treballar les bases i barems, i ens vàrem emplaçar per el proper dijous 21 de setembre de 2017 per tancar de forma definitiva aquest punt i poder fer efectiva la seva publicació.

La direcció va informar que hi ha una empresa externa que està realitzant la comprovació de la documentació dels candidats a la primera Convocatòria i creuen que a finals de setembre podrien disposar del llistat provisional d’admesos i exclosos, i durant la primera quinzena d’octubre el llistat definitiu per iniciar la baremació dels candidats.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode