RESUM REUNIÓ 9 DE FEBRER DE 2018 SEGUIMENT INTERRUPCIÓ DEL 3.2 I PROLONGACIÓ DE JORNADA

2018-01-19 10:24

El passat dimarts dia 9 de gener es va mantenir la reunió de la comissió per la valoració de la interrupció del 3.2 i prolongació de jornada. Es van valorar les sol·licituds corresponents al quart trimestre de 2016 i del primer, segon i tercer trimestre de l’any 2017.

A l’inici de la reunió la part social reclama de nou l’aplicatiu per tal registrar la compensació de manera automàtica, l’empresa torna a indicar, un any després, que s’està elaborant.

En el cas de la prolongació de jornada el conveni estableix compensar en cas de superar 12 hores de prolongació de jornada per trimestre, donat que aquestes primeres hores ja es veuen compensades amb els dies de lliure disposició.

Recordar-vos que en el cas d’interrupció del temps de descans cal matisar que si s’ha pogut tornar a iniciar entre les 13:00 i les16:00h al migdia, o de les 20:00 a les  00:00h a la nit i ha permès gaudir dels 50 minuts establerts del temps de descans no genera dret a compensació. S’ha desestimat les peticions on s’aixecava del 3.2 però es reiniciava abans dels horaris esmentats, es a dir genera compensació aquells incidents que reinicien a partir de les 16 hores o de les 00:00, però no generen aquells que inicien abans d’aquest horari encara que els 50 minuts de descans es realitzin parcialment fora d’aquest horari. .

Recordar-vos que els fulls de sol·licitud de compensació han d’estar omplerts en la seva totalitat i de manera correcte. Us adjuntem un full amb diferents opcions com a exemple. Es molt important que ho ompliu bé. Aquest any encara hem trobat nombroses sol·licituds no omplertes de forma correcte. Cal posar “NO ES DONA” en cas de que no es doni i “NO ES REANUDA” en cas que no es torni a iniciar.

Us adjuntem un quadre amb diferents exemples.

En total es compensaran per aquests períodes validats un total de 855 hores per interrupció del descans. Recordeu que aquestes hores no tenen caducitat, es poden sumar amb les de l’any passat o guardar-les fins el proper, podeu també afegir-les al còmput de les hores de formació i es compensaran en jornada.

En els propers dies l’empresa  comunicarà al vostre gestor de planilles les hores que teniu a compte, per tal que podeu gaudir-les.

Si teniu dubtes sobre el tema podeu contactar amb nosaltres al nostre correu electrònic.

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode