Resum reunió 16 de novembre de 2016

2016-11-16 18:36

 

Durant la reunió la direcció fa entrega de documentació referent a la convocatòria externa de provisió de llocs de treball a les diferents seccions sindicals. Així ens informen del nombre de candidatures (aproximadament 1.500 entre totes les categories professionals).

Informen que finalment no es procedirà a contractar una empresa externa per tal de fer la validació i baremació de les candidatures, que es procedirà a fer-ho de manera interna.

Demanem data aproximada de la publicació de llistats de candidatures admeses i excloses i període per presentar al·legacions. Ens remeten al calendari que ens varen presentar el passat 14 d’octubre. Segons aquell calendari aquest llistat es publicarà la segona quinzena de desembre.

Donat que se’ns ha demanat novament confidencialitat no podem publicar els documents facilitats. En quan sigui possible i en la mesura que poguem ho compartirem amb tots vosaltres.

Ha estat una reunió tensa. No obstant, el membres de  CCOO celebrem que des de la direcció es rectifiqui i acomplint l’establert als articles 18 i següents i 60.4 del conveni es procedeixi a la entrega de la documentació al Comitè Intercentres.

Al finalitzar la reunió la secretària del Comitè Intercentres comunica que per decisió de la majoria del Comitè Intercentres no es procedirà a reunir-se la comissió avaluadora de la SIDP d’administració i tècnics de transport sanitari fins que no estiguin elaborats els barems dels nivells 3 i 4 d’aquesta. A la nostra pregunta de quan s’ha pres tal decisió se’ns informa que han mantingut una reunió prèvia on no hem estat convidats novament i on s’ha decidit aquesta mesura de manera unilateral i sense la nostra aprovació.

Us seguirem informant.

Representants de CCOO al SEM

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode