Resum Reunió 16 de gener de 2018 OTS Convocatòria externa de provisió de llocs de treballs

2018-01-19 19:12

 

El passat dia 11 de gener de 2018 es va fer públic els llistats d’aspirants a les convocatòries de juliol i octubre 2017 que hauran de realitzar les proves de idoneïtat pels diferents llocs de treball/categories als que opten, així com els temaris.

Arrel d’aquesta publicació i després de nombroses consultes els membres del Comitè van sol·licitar reunió de  l’OTS. Finalment l’OTS  es va reunir el passat dilluns dia 16 de gener de 2018.

Durant la reunió els representants dels treballadors vam exposar els diferents casos que s’havien detectat, i vam exposar la nostra disconformitat en el criteri que s’ha seguit per validar la idoneïtat dels aspirants.

Els representants de la direcció a l’OTS es van ratificar en el seu criteri i van acceptar revisar els casos aportats. Un cop feta la revisió si es detectava algun error aquest seria subsanat i comunicat directament de forma individual a l’aspirant afectat.

Els representants socials també van deixar constància que en el temari específic per serveis especials en totes les seves categories s’havia detectat un temari on l’accés era restringit i de pagament. Aquest temari ha quedat fora de la convocatòria i no se’n farà cap pregunta.

Els membres representants de l’OTS de les categories d’OTS de metge, TTS i TAOS de magatzem, d'administratius, tècnics mitjos, tècnics superiors i TAC’s van fer entrega d’un escrit a la direcció que no van compartir ni consensuar amb el membre de l’OTS d’infermeria, ni amb ningú de la nostra secció sindical.

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode