Resum darreres visites Seguretat zona Metro-sud i CeCos Reus

2018-06-25 12:50

En els darrers mesos els membres de CCOO conjuntament amb d’altres representants sindicals hem acompanyat al servei de prevenció en les diverses visites que s’han portat a terme a diferents centres de treball. Passem a fer un resum de cadascuna d’elles.

ZONA METRO-SUD: les visites es van realitzar el divendres dia 4 de maig de 2018. Es va realitzar la visita a tres bases de BCN Sud, després de diferents queixes dels treballadors i treballadores per l’estat de les mateixes.

  • Base Botànica (S-606):en general es va detectar una neteja insuficient de totes les instal·lacions. 

Manquen dues cadires ergonòmiques a la zona d’estudi i les taules estan malmeses. 

A la zona de descans els llits estan trencats. tot i haver-ho sol·licitat en múltiples ocasions, encara no s’han canviat. El servei de prevenció insisteix en que és l’empresa adjudicatària qui ha de fer el canvi de mobiliari. 

Segueix sense estar establert un circuit de neteja i recanvi de protectors dels matalassos dels llits ni de les fundes dels sofàs. Tant mateix hi hauria d’haver una tauleta per cada component que tampoc es compleix. També vàrem trobar el filtre de renovació d’aire del sostre molt brut així com que tampoc no s’havia fet el canvi ni manteniment del filtre de l’aparell humidificador que porta temps amb l’alerta de canvi encesa. 

Es van realitzar mesures de CO2, humitat i temperatura que varen donar nivells dins la normalitat.

L’habitació estava bruta. 

Es va detectar també que només hi havia operatiu un dels 3 microones que comparteixen el nostre personal amb tot el personal de l’adjudicatària. 

Les fundes del sofàs estaven molt brutes.

  •  Base Cornellà (S-604/S-407):igual que la base de Botànica presentava una neteja insuficient de les instal·lacions.

Els llits tampoc estaven en condicions, son lliteres tallades sense peus de goma que podien ocasionar ferides i talls. Son llits inestables, es mouen i fan molt soroll. Els matalassos tampoc estan en condicions òptimes i es va demanar que es canviessin.

Faltava una tauleta de nit.

Les cortines de la sala comú i de la zona de descans de la S-604 estaven trencades i en mal estat.

Les cadires de la zona d’estudi no son adequades. I les fundes dels sofàs estaven brutes i feien mala olor.

Els sofàs son insuficients per el nombre de personal que te la base i no recullen la zona cervical. Des de la part social es recomana el seu canvi.

El nombre de microones és insuficient en relació als treballadors de la base.

  •  Base Sant Vicenç dels Horts (S-501): els llits estan trencats i es demana el canvi dels mateixos.

Les fundes del sofà estaven brutes. Sense circuit de neteja.

Vàrem demanar que la llum de la zona comú es pogués regular per zones. 

Cal millorar la zona comú que és molt petita i hi ha problemes amb l’accés a internet.

Els treballadors disposaven d’un lavabo addicional a la zona del vehicle que es trobava precintat per obstrucció pendent de reparació.

Al magatzem algunes prestatgeries no es troben ancorades amb risc de caigudes d’objectes i la nevera dels fàrmacs es trobava al terra.

No disposaven del comandament de la porta d’entrada dels vehicles a l’hangar.

 

CECOS REUS: aquesta visita es va portar a terme el passat dijous dia 14 de juny, conjuntament amb el servei de prevenció. 

Aquesta visita es portava a terme després de la realitzada el passat dia 25 d’octubre de 2017. veure +En aquella visita prèvia a la sala SEM de l’edifici 112 es van realitzar les mesures de temperatura, humitat, velocitat de l’aire i il·luminació de la sala i es va constatar una temperatura inadequada en certs espais de les instal·lacions, una velocitat de l’aire dintre de la normalitat i una baixa lluminositat. Cap de les mesuresproposades durant la visita prèvia s’han dut a terme.

Durant la visita del dia 14 de juny vàrem poder constatar els següents punts:

  •  Flux de l’aire. No s’han instal·lat els dispositius que afavoreixen la dispersió de l’aire que ja existien a les sales de Mossos d’Esquadra i de Bombers de l’edifici. El SP sol·licitarà al 112 que baixin flux i/o es valori la possibilitat de poder tenir el control manual del flux de l’aire que ja existeix en altres sales. Així mateix contactarà amb Ferrovial per sol·licitar es faci càrrec de la instal·lació dels difusors de flux.
  • Il·luminació. El SP proposa la col·locació d’uns fluorescents penjants del sostre amb dues fases perquè es pugui controlar el nivell d’intensitat de llum a la sala. La compra dels fluorescents la faria el SEM, però la instal·lació no queda clar si l’hauria de portar a terme el 112, donat que el personal del CeCos SEM  es troba ubicat en les instal·lacions del 112.
  • Cadires. A l 112 li correspondria arreglar les cadires defectuoses. El SEM s’encarregaria d’entapissar-les. Caldria cercar un proveïdor (el SEM ha d’entapissar les cadires de les tres CeCos, el 112 totes les de la resta de l’edifici 112, per tant, per tema d’eficiència, valoren la possibilitat d’un mateix proveïdor).
  •  El servei de prevenció ens comunica que a partir del mes d’agost el SEM disposarà d’un treballador de manteniment que es dedicarà a fer petites reparacions a les diferents bases.
  • ü  Els representants de CCOO varen  proposat un canvi de lloc de la PC1 del metge consultor per tal de millorar l’espai de treball i evitar les repetides lesions per contusió a les EEII. També varen sol·licitar coixinets per reposar els canell. En total nou, quatre pel personal de sala i cinc pel personal d’administració SEM.
  • ü  Els membres de CCOO també van proposar penjar a la sala informació les mesures de prevenció associades al treball amb pantalles de visualització de dades. 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode