Resum darreres reunions OTS

2018-03-29 19:09

 

En el darrer mes els membres dels diferents OTS han mantingut reunions pràcticament cada setmana per tal d’anar tractant les fases a seguir davant l’imminent finalització de les convocatòries d’oferta pública de treball de juliol i octubre de 2017.

No hem compartit amb vosaltres resum d’aquestes reunions donat que s’han tractat temes molt puntuals i les dades que teníem eren molt provisionals. Això ha fet que no volguéssim crear expectatives i haguem preferit esperar a tenir dates i dades més concretes.

El dilluns 26 vàrem mantenir la darrera reunió on es va compartir per primer cop amb els membres de la part social els llistats amb les puntuacions de les baremacions dels candidats definitius que van publicar-se l’endemà mateix a la webdel SEM.

Un cop publicats aquests llistats teniu dos dies hàbils per tal de presentar les al·legacions que considereu oportunes a la bústia de la convocatoriaoctubre2017@gencat.cat

Un cop estiguin valorades les al·legacions sortiran els llistats definitius de candidats ordenats per ordre de baremació. D’aquesta manera els candidats que optin a més d’una activitat podran valorar on tenen millor opció i podran escollir l’activitat on prefereixen concursar. Aquests candidats  tindran 2 dies hàbils per comunicar a l’empresa l’activitat on prefereixen optar, tal i com indiquen les bases de la convocatòria.

Alguns de vosaltres ens heu demanat com es fa per desempatar en aquells candidats que opten amb la mateixa puntuació. Els criteris que s’han establert son:

1.    Antiguitat en l’activitat a la que s’opta (en dies treballats segons cotització SS) criteri que s’ha seguit durant tota la convocatòria.

2.    Antiguitat al SEM (en dies treballats segons cotització SS) criteri que s’ha seguit durant tota la convocatòria.

3.    Puntuació a l’apartat de formació.

Finalment sortirà  els llistats de candidats definitius ordenats per ordre d’elecció i per activitats.

Durant les reunions anteriors hem tractat també com es desenvoluparan els actes d’adjudicació que tindran lloc durant la setmana del 23 al 30 d’abril si no es produeix cap imprevist. Properament, quan estiguin confirmats,  compartirem amb vosaltres els dies i hores exactes d’aquests actes.

Representants de  CCOO al SEM

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode