RESUM ASSEMBLEA TREBALLADORS/ES

2017-04-22 00:39

 

Després de la comunicació de la decisió unilateral per part de la direcció de l’empresa de deixar nul·la de fet la convocatòria externa de provisió de llocs de treballs es va procedir a la realització d’assemblees de treballadors per tal de debatre i consensuar amb tots vosaltres les accions a portar a terme. S’han portat a terme assemblees a diferents punts del territori (Seu Central, Tarragona, Lleida i Girona)

Un cop la direcció va comunicar la nul·litat de la convocatòria s’han fet les pertinent consultes a les assessories jurídiques per conèixer les accions legals que es poden emprendre.

Les diferents assessories jurídiques coincideixen en el fet que la convocatòria externa és nul·la de ple dret. Tot i així estem pendents de l’entrega per part de la direcció de l’informe jurídic que ha motivat l’anul·lació per poder fer una valoració final. Aquest informe es va sol·licitar explícitament durant la reunió mantinguda amb la direcció el passat dia 31 de març i amb data de 5 d’abril els representants de CCOO  l’han tornat a demanar per escrit.

Els treballadors han expressat el seu malestar amb el comitè i han mostrat la seva indignació davant la situació que estan patint.

Ens trobem en el següent escenari:

 1. L’anul·lació de la convocatòria externa per part de la direcció està ben fonamentada i no és denunciable.
 2. Els representant legals hem pecat de confiats i vam creure a l’anterior direcció de recursos humans i gerència quan ens van assegurar que es podia portar a terme la convocatòria en les condicions pactades.
 3. La representació legal assumeix la seva responsabilitat per omissió i desconeixement, i amb la voluntat d’oferir transparència i comunicació ha decidit compartir en assemblea la situació amb els treballadors per tal de decidir conjuntament quines actuacions es volen seguir.
 4. La direcció de l’empresa ha ofert la seva voluntat de negociar i iniciar una nova convocatòria externa, sense establir de moment dates ni terminis. Tampoc ha parlat de número de places ofertades ni de condicions.
 5. La direcció de l’empresa ha ofert també la possibilitat de finalitzar la fase de convocatòria interna de trasllat, promoció interna i canvi d’activitat en la data que pactem amb la part.
 6. En aquest punt els representants del Comitè veiem cert problema legal en portar-lo a terme, donat que el moviment del desplaçament dels fixes provocaria un canvi de condicions contractuals dels treballadors interins i estem estudiant amb les diferents assessories jurídiques si es podria portar a terme o es podria judicialitzar. Veiem més factible emprendre mesures de pressió per tal d’aconseguir obrir una nova convocatòria externa que acompleixi els requisits legals vigents i acotar els terminis per tal que estigui finalitzada abans de l’1 d’octubre, que és la data que teníem previst de finalització per la convocatòria anul·lada.
 7. Es debat si es pot portar a Conflicte Col·lectiu la situació contractual dels interins en frau de llei. Cal valorar que interposar un conflicte col·lectiu ha d’anar acompanyat de conflictes individuals que recullin la situació de cada treballador afectat. Cal valorar també que els terminis de resolució en cas d’interposició de conflicte estaria en la franja de 18-24mesos.
 8. Una opció que des de l’assessoria jurídica se’ns ha proposat seria obrir un acte de conciliació al CMAC (centre de mediació i arbitratge de conflictes). Aquest seria més ràpid però caldria interposar tant les actes de conciliació com els treballadors afectats hi hagi i en el cas que l’empresa no s’avingués faria necessari iniciar interposició de reclamació judicial.
 9. D’altra banda totes aquestes possibilitats només conduirien al reconeixement del interí com a indefinit no fixe que jurídicament no aportaria cap avantatge jurídica.
 10.  Alguns treballadors han expressat la seva voluntat de que s’interposi demanda jurídica.
 11.  A proposta dels treballadors s’ha decidit escriure una carta al Conseller de Salut, al Director del servei CatSalut, al Consell d’administració del SEM i al Gerent reclamant l’inici de la nova convocatòria de provisió de llocs de treball i demanant responsabilitats per la publicació d’una convocatòria nul·la.  Des de CCOO comentem que es va demanar en el transcurs de la reunió mantinguda amb la direcció el mateix dia 31 de març de 2017.
 12.  En els propers dies  es decidiran mobilitzacions i accions conjuntes per tal de forçar l’inici de les negociacions.

 

 

 

Un cop finalitzada l’assemblea de treballadors el Comitè intercentres es va reunir i es va decidir tornar a demanar per escrit com a membres d’intercentres l’informe jurídic que ha motivat l’anul·lació de la convocatòria. I  es va consensuar i redactar una carta dirigida a Toni Comin ( Conseller de Salut) David Elvira (director del CatSalut), Consell d’administració del SEM i Joan Sala ( Gerent i director general del SEM) on exposéssim la situació interna que s’està vivint entre el personal del SEM i on demanem que es convoqui de manera immediata una nova convocatòria externa de provisió de llocs de treball.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode