Resum amb la gerència de 30 de novembre de 2018

2018-11-30 22:35

Aquest matí s’ha mantingut una reunió entre el membres del Comitè Intercentres i la Gerència.

Aquesta reunió estava proposada pel mateix gerent amb la finalitat de conèixer i compartir les inquietuds i prioritats de les diferents seccions sindicals.

El Dr Encinas ha iniciat la reunió destacant que un mes després de la seva arribada i de parlar amb els diferents estaments directius i amb diferents treballadors ha pogut constatar que l’empresa està “compromesa” el personal està desmotivat, descontent i cal prendre mesures per tal de millorar aquesta situació.

De manera individual s’han anat desgranant els punts que en els darrers anys s’han anat exposant en les reunions amb les anteriors direccions.

Des de CCOO s’ha fet incís en l’acompliment de tot el conveni, el que implicaria la millora de la gran majoria de punts exposats, així com treballar en el tema de seguretat del pacient i seguretat laboral pels treballadors, reestructuració del nou model millorat del Transport Sanitari Urgent, protecció jurídica de les USVAi, així com la inversió en la piràmide estructural del SEM. CCOO ha demanat tant mateix conèixer el Pla d’empresa i un cop més, les funcions definides per escrit de les diferents categories professionals i promocionar la investigació.

El Dr Encinas ha pres notes de tot l’exposat i esperem que pugui respondre en breu.

 

La part social també ha celebrat la retribució de l’increment salarial de l’1,75% però ha lamentat assabentar-se durant la reunió mitjançant la comunicació interna a tots els treballadors i sense haver tancat prèviament cap acord sobre l’augment del 0’2-0’3% restant amb el CI així com tampoc la retribució del complement de compensació del 100% de les incapacitats temporals de forma retroactiva amb data 19 d’octubre. El Dr Encinas s’ha compromès a convocar una reunió del CI amb l’adjunt a gerència per tal de tractar aquests punts durant la propera setmana.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode