Resum Acte d'adjudicació de places del Concurs intern, promoció interna i canvi d'activitat per infermeria

2016-09-23 18:54

 

2016-09-23 07:42

A l’inici de l’acte s’ha especificat que aquest concurs intern és la continuació del concurs intern del 2009 que no es va concloure i que per tant es realitzava sota els criteris i bases del Conveni vigent en aquell moment. S’especifica que prevaldrà en primer lloc l'activitat de la plaça (CeCos, CatSalud Respon, Central interhospitalari, Serveis especials i assistencial de carrer) després l'antiguitat al centre de treball i finalment l'activitat a l'empresa. 

També s'especifica que hi ha unes bases condicionades a canvi que poden passar d'USVAi a USVAm i que la base de Mora d'Ebre podria desplaçar-se a Tarragona. Les places de resultes que quedin alliberades es posaran a disposició un cop finalitzada la llista de candidats seguint els mateixos criteris, i així tants cops cop sigui necessari fins que no quedi damunt la taula cap plaça a la que els candidats vulguin optar.

L'Acte  ha estat tens donat els nombrosos errors i malentesos que s'han produït com a resultat de la poca precisió  que s'han anat generant al llarg de l'acte. 

Recordar que els representants dels treballadors als diferents OTS tenen veu però no vot i que per tant totes les decisions acaben essent presses per els membres designats per la Direcció de l’empresa. Els representants només vetllem per tal que es segueixin els mateixos criteris, exposant les nostres opinions però no prenem part en la decisió final.

Tal i com havíem advertit en la reunió del passat dilluns (https://www.ccoo-al-sem.es/news/reum-reunio-de-l-ots-del-concurs-de-trasllat-intern-de-la-categoria-professional-de-metges/) el fet de que els aspirants  no disposessin prèviament dels noms dels candidats i totes places exactes amb jornades, torns, lletres i condicionants que sortien a concurs ha portat a una seqüència de errors que ha portat al conflicte en més d’una ocasió.

 

A la finalització d’aquest acte s’han ofert les places de resultes alliberades pels 2 TTS que han promocionat a D.U.I. sense que cap aspirant optés a elles. Felicitem a aquests dos companys que després d’anys d’esforç han vist realitzat el seu anhel de promoció.

Felicitem també a la resta de companys infermers/es que han pogut optar a una millor plaça.

 

Comencem ja a treballar per tal que en la data pactada amb la Direcció de l’empresa es publiqui la Convocatòria Externa per concurs de mèrits.

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode