Resposta des del departament de formació i RRHH al accés a formació a altres categories professionals

2018-07-03 14:58

Durant la darrera reunió de la comissió de formació ( veure+) els membres representants de CGT varen sol·licitar la possibilitat que aquells professionals, en concret TÈCNICS EN EMERGÈNCIES (TTS/TES), que han cursat estudis superiors i disposen del grau d’infermeria, demanen accedir a cursos de formació adreçats a personal mèdic i d’infermeria que en l’actualitat estan contractats al SEM com a tècnics. Aquesta formació permetrà facilitar la promoció interna d’aquests professionals.

Des del departament de formació han realitzat la consulta amb el departament de recursos humans per tal de poder assignar cursos de formació adreçats a perfils que no són pels que estan contractats al SEM. 

Compartim amb vosaltres la resposta rebuda des del departament de recursos humans, afirmativa en aquest sentit, entenent que això queda regulat en l’Article 24 de l’Estatut dels treballadors.  En aquest sentit entenen que una vegada garantida l’assistència a la formació de la categoria d’infermer/a assistencial 1 de tots els treballadors actuals que ostenten la categoria, poden accedir treballadors d’una altra categoria que hagin obtingut la titulació.

Tot això sense oblidar la formació pel seu lloc de treball actual (TTS) i sense excedir les hores de formació establertes en conveni i amb el vist-i-plau del seu cap.

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode