Resposta a dubtes i preguntes Convocatòria Externa

2016-10-25 18:44

 

Benvolguts/es,

En els darrers dies hem rebut forces trucades i correus demanant-nos informació sobre la Convocatòria Externa. Com ja sou coneixedors, els membres representants de CCOO al SEM no disposem de gaire més informació que vosaltres, donat que no tenim representació a l’Òrgan Tècnic de Selecció (OTS).

Tot i així, i coherents amb la nostra línea de treball, hem traslladat aquestes qüestions a l’empresa per tal d’obtenir una resposta correcta i així poder-vos informar degudament.

Aquí us deixem el llistat de les preguntes que hem fet arribar a l’empresa (en negreta) i la resposta que se’ns ha donat (en cursiva)

1.   Un candidat  es pot presentar a diferents llocs de treball si compleix els requisits necessaris per accedir a diferents categories professionals?

R.  Sí, poden presentar-se a diferents llocs.

2.   En el barematge de formació externa feta per organismes assistencials, la formació al C.E.S (Centre d'Estudis Sanitaris) puntua?

3.   En els certificats de formació on no constin hores, sinó crèdits, com comptabilitzareu ? Quin factor de conversió utilitzareu?

4.   Un cop els candidats de la mateixa categoria arribin al topall, quin criteri utilitzareu per desempatar?

5.   Els postgraus de menys de 250 hores, com els contareu? Entenem que per hores? I deixareu un post grau amb el mateix valor que un AIT, PHTLS,...?

6.   Els tècnics administratius que varen promocionar al mes de gener, quina antiguitat se’ls comptarà? Entenem que els dies treballats a l’empresa es comptabilitzaran a la categoria actual?

R. 2, 3, 4, 5, 6,: Totes aquestes qüestions fan referència a criteris de valoració. Correspon a l’OTS emetre resolució al respecte de cadascuna d’elles, per tant els donarem trasllat perquè resolguin prèviament a l’inici de la fase d’avaluació.

7.   Si l’arxiu amb PDF pesa molt es pot enviar en dos arxius? Es pot enviar en arxiu comprimit?

R. . S’ha publicat  una informació a la web per resoldre aquestes incidències.

sem.gencat.cat/web/.content/Documents/RECOMANACIONS-PDF-.pdf

8.   Que passarà si un candidat envia la seva documentació a les 23:50h del dia 31 d’octubre i teniu el servidor col·lapsat i no us entra fins una hora més tard? S’admetrà a tràmit?

R. Si s’acredita que l’ha enviat dins el termini, s’acceptarà. No cal dir que és recomanable no haver d’esperar a l’últim minut.

9.   Si algun candidat s’equivoca en l’ordre de la documentació, aquesta perdrà tot el seu valor? Quedarà exclòs el document que estigui mal arxivat? Se’l penalitzarà amb punts?

R. La documentació ordenada facilita la tasca d’avaluació. No es pretén penalitzar. El que si és imprescindible és que la sol·licitud sigui el primer document que aparegui en obrir l’arxiu.

10.        Com es valoraran les jornades de 24 hores? Igual que una de 12 hores?

R. Una jornada de 12 hores es puntuarà com un dia treballat; una jornada de 24 com dos dies treballats. Els contractes a temps parcials puntuaran proporcionalment al percentatge de contractació.

11.La formació interna que es va realitzar per part dels tècnics de la casa al 2014  per el títol de TTS, el document facilitat no especifica 160 hores com queda reflectit al DOG https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals/professions_sanitaries_nou/practica_professional/transport_sanitari/documents/arxius/9conv/guiaformativatts-2010.pdf es comptabilitzarà com a formació SEM? Tenint en compte que aquell any no se’ls va permetre fer més formació que aquella perquè arribaven al topall anual? Ho considerareu formació interna?

12. En el cas dels tècnics el carnet de conduir C1 és suficient o cal el C.?

R. 11 i 12. Totes aquestes qüestions fan referència a criteris de valoració. Correspon a l’OTS emetre resolució al respecte de cadascuna d’elles, per tant els donarem trasllat perquè resolguin prèviament a l’inici de la fase d’avaluació.

Dies treballats i hores de formació: És recomanable que els CV’s especifiquin els dies treballats, a més de les respectives acreditacions documentals (certificats de serveis i informe de vida laboral). El mateix pel que fa a la formació (veure nota publicada a la web del SEM).

13.Els TTS propis que varen cursar el TES de manera lliure al I.O.S. no aconsegueixen que aquest els acrediti el títol de TES. Aquest institut estava concertat per el departament de formació. Quina documentació han d'aportar? Com ho han de fer? Adjunten els certificats de tots els mòduls? Especifiquen que es troben en aquesta situació?...

R. TTS sense acreditació de títol de TES: Recomanem als aspirants que explicitin aquestes situacions personals en el seu CV i aportin les acreditacions documentals que tinguin (certificats, expedients acadèmics,...). L’OTS resoldrà en el seu moment.

14.Si un  candidat és anestesista i treballa a l’àrea quirúrgica...s'ha contemplat aquest lloc de treball en la baremació? Puntuarà treballar a un CAP i no treballar en una àrea de reanimació o a àrea quirúrgica com anestesista?

R. L’OTS resoldrà en el seu moment.

En quan tinguem més respostes als dubtes que vagin sorgint les compartirem amb tots vosaltres.

Com sempre, un cop més, seguim al vostre costat.  

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode