Resolució mesures especials com conseqüència del CoVID-19 16 de març de 2020

2020-03-16 18:46

Benvolgudes/ts companyes/ys,

Aquest matí l’empresa ha fet lliurament al Comitè Intercentres, de la resolució per la qual s’aproven les mesures especials de caire organitzatiu al Sistema d’Emergències Mèdiques com a conseqüència del Coronavirus SAR-CoV-2.

Aquesta resolució dóna compliment a les resolucions del Departament de Salut i del Servei Català de la Salut,  establint quines activitats i serveis son considerats bàsics, quins col·lectius son considerats de risc i també regula les condicions de conciliació familiar establertes per els/les   treballadors/res amb fills menors de 16 anys o persones dependents al seu càrrec. Cal que aquells treballadors que puguin acollir-se a la resolució per motius de Salut hauran de comunicar-ho per escrit al Departament de RRHH i al Servei de prevenció.

Durant la reunió Eels membres del  Comitè Intercentres  ha sol·licitat: 

  1. Fer extensiva la resolució a aquells treballadors/res que tenen al seu càrrec familiars considerats població de risc del COVID-19 per tal que siguin reubicats si hi ha possibilitat.
  2. Fer ús de la Disposició del Departament de Treball que autoritza a abonar sense limitació de nombre les hores extres i que les hores de cobertura que es facin durant aquest període siguin abonades com a hores extres. Durant la tarda la direcció ens ha comunicat que s’abonaran en aquest concepte.
  3. S’ha exigit a la direcció que torni a demanar formalment a la Consellera de Salut la declaració d’essencialitat de SEM.
  4. Hem recordat l’obligació de l’empresa de notificar de manera formal al Comitè de Salut Laboral els casos i incidències relatives al COVID-19.
  5. Hem demanat tant mateix a l’empresa que faci servir un canal únic de comunicació del protocol vigent en relació al COVID-19, de manera que el treballador tingui absolutament clar quin és el protocol a aplicar. 
  6. Hem reiterat la sol·licitud d’una instrucció específica  a l’empresa que determini la manera de procedir del treballador que presenti signes i/o símptomes compatibles amb el COVID-19.
  7. S’ha sol·licitat el Pla de Contingència del SEM previst per a aquesta situació.
  8. S’ha demanat incrementar la rotació de neteja del vestuari del personal assistencial per tal de garantir el canvi de roba si fos necessari.
  9. S’ha demanat que la direcció insti a les empreses adjudicatàries per tal que realitzi la neteja diària de les bases assistencials seguint la resolució emesa per Inspecció de Treball amb data 26/4/2018.

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode