Resolució a la denúncia interposada a Inspecció de Treball per CCOO

2017-03-11 23:18

Tal i com us vàrem informar el passat 24 de gener (veure article), els delegats de CCOO vam ésser citats a inspecció de treball com a diligència per la denúncia interposada per CCOO amb motiu de la manca d’informació, no entrega de documentació, no realització d’actes de les reunions dels diferents OTS.

Amb data de ahir, 9 de març de 2017, ens ha arribat la resolució.

En referència a la no convocatòria de la comissió paritària en els terminis estipulats en Conveni, la inspectora resol que el tema pel que s’havia sol·licitat la paritària no es tractava d’un motiu de conflicte col·lectiu sinó d’una situació d’interès individual de dos treballadors i no d’interès general dels treballadors. Per això la inspectora subscriu que no era justificada la convocatòria de la comissió paritària.

En referència a la falta d’informació i participació de CCOO en referència a la convocatòria externa de provisió de llocs de treball, la inspectora considerà que si bé s’acompleix l’establert al Conveni sobre els membres del’OTS, l’empresa és coneixedora de la manca d’informació per CGT i CCOO i que això pot comportar un perjudici per els afiliats a aquests sindicats al no disposar de determinada informació al mateix temps que els membres d’AMIC i UGT. Com acte de bona voluntat el representant de l’empresa manifesta la seva intenció de facilitar a tots els sindicats que integren el Comitè Intercentres la informació que es tracti a les reunions dels processos selectius que es considerin de màxim interès per els treballadors.

Es va presentar queixa també de l’entrega de l’acta de reunió del CI sobre l’entrega de documentació, bases, calendari i barems de la convocatòria ja signada per els membres dels sindicats majoritaris sense la possibilitat de presentar esmenes per part de CCOO, tot i haver estat presents a la reunió. La representació de l’empresa va reconèixer que s’havia produït la situació una única vegada i que va ésser per error i va assumir el compromís de que no es repetís la situació.

Us compartim la resolució íntegra per si és del vostre interès.

CCOO al SEM

Resolució Inspecció de treballdenuncia 22 desembre 2016 .pdf (1208862)

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode