Represa reunions de la Comissió Negociadora del VII Conveni Col·lectiu del SEM

2020-10-24 13:19

El passat dia 6 d’octubre de 2020 es va reiniciar les reunions de la comissió negociadora del proper conveni. Les reunions es mantindran amb una cadència quinzenal com veníem fent abans de l’inici de la CoVID-19 els dimarts a les 15 hores de la tarda.

La direcció va proposar un esquema de punts base a treballar, de manera que es pugui apropar posicions generalitzades sobre el punts principals. Així va presentar un document amb 13 punts que ells tenen prioritat en modificar. Un cop arribat a acords generals es passaria a fer el redactat específic de cada punt. 

Varen deixar entreveure que no veuen factible ni reduir jornada ni increments salarials. I també van insinuar que venen temps difícils i que demanaran sacrificis. Des d’aquesta secció sindical vàrem deixar ben clar que en aquesta ocasió no comptin amb nosaltres per cap acció que impliqui la pèrdua d’un sol euro als nostres treballadors, si no han tingut cap mirament amb la compra de vehicles, drons, carpes i demés despeses, així com de l’increment sense miraments de comandaments i càrrecs de confiança, no ens vulguin ara fer pagar els plats trencats.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode