Reunió comissió de seguiment de la interrupció del 3.2 i prolongació de la jornada de 25 de gener de 2019

2019-02-13 12:37

El passat divendres dia 18 de gener de 2019 hi havia convocada reunió de la comissió per la valoració de l’interrupció del 3.2 i prolongació de jornada. Cap secció sindical es va presentar a la reunió, motiu pel que es va traspassar la mateixa a divendres 25 de gener de 2019.

Es van valorar les sol·licituds corresponents al quart trimestre de 2017 i tots els trimestres del 2018. 

A l’inici de la reunió la part social reclama de nou l’aplicatiu per tal registrar la compensació de manera automàtica, l’empresa torna a indicar un any després, que s’està elaborant.

En el cas de la prolongació de jornada el Conveni estableix compensar en cas de superar 12 hores de prolongació de jornada per trimestre, donat que aquestes primeres hores ja es veuen compensades amb els dies de lliure disposició. 

Recordar-vos que en el cas d’interrupció del temps de descans cal matisar que si s’ha pogut tornar a iniciar abans de les 16:00 al migdia o de les 00:00 a la nit i ha permès gaudir dels 50 minuts establerts del temps de descans no genera dret a compensació. S’ha desestimat les peticions on s’aixecava del 3.2 però es reiniciava abans dels horaris esmentats.

Recordar-vos que els fulls de sol·licitud de compensació han d’estar omplerts en la seva totalitat i de manera correcte. Us adjuntem un full amb diferents opcions com a exemple. Es molt important que ho ompliu bé. Aquest any un cop més encara hem trobat nombroses sol·licituds no omplertes de forma correcte i que no permeten la compensació de les hores.

 

sol

 

En total es compensaran per el període del quart trimestre un total de 600 hores per interrupció del descans i per l’any 2018 més de 1600 hores. Hem pogut comprovar com mica en mica augmenta el personal que fa les reclamacions i també que les fa millor. Tot hi així, un cop més encara hem trobat nombroses sol·licituds no omplertes de forma correcte i que no permeten la compensació de les hores.

Recordeu que aquestes hores no tenen caducitat, es poden sumar amb les de l’any passat o guardar-les fins el proper, podeu també afegir-les al còmput de les hores de formació i es compensaran en jornada.

En els propers dies l’empresa comunicarà al vostre gestor de planilles les hores que teniu a compte, per tal que podeu gaudir-les.

 

Si teniu dubtes sobre el tema podeu contactar amb nosaltres al nostre correu electrònic.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode