Reclamació IRPF de la prestació per maternitat.

2018-10-08 12:10

Sabies què... El Tribunal Suprem ha determinat que les prestacions que abona la Seguretat Social  durant la baixa maternal o paternal no paguen impostos? I que els treballadors i treballadores que poden reclamar allò que han pagat de més en els darrers 4 anys?

La sentència estableix que el sou que reben els pares i mares durant les baixes per maternitat o paternitat estan exemptes de pagar l’impost sobre la declaració de renda. Podran fer una reclamació de quantitats aquells treballadors/es que es trobin en aquest supòsit des de l’any 2014, i haguessin fet la declaració de renda 2015 i els 4 anys posteriors, donat que les declaracions prescriuen als 5 anys.

Aquells que acompleixin els requisits hauran d’elaborar novament la declaració de renda de l’any en que es va percebre la prestació i restar-li els ingressos que va fer efectius a la Seguretat Social durant aquest període.

La diferència entre la declaració presentada i aquesta nova serà la quantitat que es procedirà a reclamar a Hisenda com “devolució d’ingressos indebuts”.

Cal anar a una oficina de l’Administració Tributaria i sol·licitar un imprès de 

“rectificació d’autoliquidació de Gestió Tributaria”,  on farà constar la quantitat pagada de més i es donaran les explicacions pertinents; caldrà fer referència a la sentència que fem esmena. 

En el cas que la reclamació sigui de la declaració del darrer any es podrà fer la gestió via online a:

https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/procedimientos/GZ28.shtml

Per les anteriors no serà possible fer-ho on line.

La reclamació de l’any 2014 es pot formalitzar en termini fins el 31 de desembre de 2018. Des d’Hisenda estan valorant habilitar una fòrmula generalitzada per tal de facilitar la gestió i poder així subsanar la situació.

 

 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode