Puntualització informació web Comitè Intercentres (Blog Esther&Octavi)

2017-01-24 16:26

Amb data 23 de gener de 2017, ha sortit publicat a la web del Comitè Intercentres el resum de la reunió mantinguda per representants del Comitè corporatiu de Barcelona amb la Direcció assistencial del SEM per tal de tractar el tema de la carta sobre les funcions del VIR 0.

Puntualitzar que la secció sindical de CCOO no ha estat informada ni convidada a participar en l’esmentada reunió. Que aquesta informació no pertany al Comitè Corporatiu sinó a una o dues seccions sindicals i agrairíem que en el futur així ho indiquin.

Cal recordar que al Conveni Col·lectiu vigent s’estableix les funcions, competències i capacitats tant dels diferents Comitès com del Comitè Intercentres  en els articles del 60 al 66. També estableix les facultats de les diferents seccions sindicals.

En aquest sentit les reunions mantingudes sense convocatòria prèvia als membres que conformen el comitè determinat no tenen caràcter de reunió amb el Comitè. Sinó que son reunions de seccions sindicals amb la direcció.

Cada Secció sindical té la facultat de representar i defensar els interessos de la organització sindical que representa i als afiliats de la mateixa, i servir d’instrument de comunicació entre la seva organització i SEMSA.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode