Puntualització contractacions temporals USVAi T-402 de Tarragona.

2016-12-21 12:27

Benvolguts/des,

Arrel de les contractacions temporals realitzades per la cobertura temporal de la USVAi T-402 de Tarragona, puntualitzar que des de la secció sindical de CCOO s’ha treballat activament per tal que s’acomplís la normativa establerta al reglament de funcionament de borsa de treball annex al vigent Conveni.

Aquest reglament de funcionament, aprovat a finals de 2014 per part de totes les seccions sindicals i incorporat al nou Conveni col·lectiu, estableix a la seva clàusula transitòria 2 que “Durant el període de transició del sistema tècnic informàtic que ha de facilitar la gestió de la borsa i fins que s’hagin pogut completar les avaluacions de competència i mèrits que permetin puntuar als aspirants en la borsa, el criteri que es farà servir per ordenar les prioritats en les ofertes de contractació serà el de més antiguitat a l’empresa (dies treballats) entre els aspirants que acreditin idoneïtat (criteris tècnics i legals)”

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode