Properes activitats

2016-12-11 22:50

Dilluns  12 de desembre:

 • 11:00  Reunió Comissió Reubicació.
 • 12:30  Reunió Comissió Borsa de treball
 • 15:00  Reunió Comissió Paritària:  Amb els següents punts del dia:
 1. Denegació de festius sol.licitat en temps i forma. Criteris d'anul.lació.
 2. Criteris Denegació periode de vacances demanat en temps i forma.
 3. Criteris de denegació de dies per trasllat de domicili.
 4. L'empresa ha sol·licitat tractar l'art. 52.1.e ( permis retribuit per cirugia menor, proves diagnostiques invasives, estadaes a urgències...)

Dimarts  13 de desembre:  

 • 10:00   Reunió Comissió avaluadora carrera infermeria 2015
 • 10:00   Mesures luxumetria i velocitat aire al passadis de crisi.
 • 10:00 Mesures electromàgnetiques CeCos de Reus.                               

Dimecres 14 de desembre:

 • 10:00  Reunió Comissió avaluadora Carrera professional metges 2015

Dijous  15 de desembre :

 • 10:00  Reunió Comissió de rehubicació i segona activitat.
 • 12:00  Reunió Comissió abvaluadora Carrera professional infermeria 2015

Divendres  16 de desembre :

 • 12:00  Reunió Representants CCOO.

Dilluns 19 de desembre:

 • 10:00   Reunió Comissió avaluadora carrera infermeria 2015

Dimarts 20 de desembre:

        Data prevista publicació llistats admesos i no admesos a la convocatòria externa.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode