Properes activitats novembre.

2016-11-13 19:29

Dijous  16 de Novembre:

 • 13:00  Reunió Comitè Intercentres.

Dijous  17 de Novembre:  

 • 09:00   Reunió elaboració del Pla Autoprotecció (PAU) de CeCos carrer Lleida, conjunta amb els serveis de prevenció i delegats de prevenció conjunts.
 • 12:00   Reunió  Comitè Seguretat i Salut empreses Sala Conjunta de Comandament de CeCos carrer Lleida.                               

Divendres 18 de Novembre:

 • Incorporacio nou gerent Dr Joan Sala.
 • 10:00  Trobada informal als representants sindicals 

Dilluns  21 de Novembre :

 • 10:00  Reunió Comissió de rehubicació i segona activitat.
 • 12:00  Reunió Comissió abvaluadora Carrera professional infermeria 2015

Dimecres  23 de Novembre :

 • 10:30  Reunió grup de treball neteja de les Unitats.
 • 10:30  Reunió de la Comissió de Borsa de treball.

Dijous 24 de Novembre:

 • 12:00  Reunió comissió valoració interrupció 3.2 i prolongació de jornada.
 • 12:30  Reunió comissió avaluadora SIDP tècnics.
Divendres 25 de Novembre:
 • Data posible de la contractació empresa externa per la validació i baremació candidatures concocatòria externa.

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode