PERQUÈ HEM ARRIBAT A AQUESTA SITUACIÓ?

2019-05-05 21:54

Aquest dies molts de vosaltres ens trobeu i ens demaneu què està passant, no enteneu el perquè d’aquest enrenou i per això volem compartir la nostra reflexió amb vosaltres.

Dos dies després de l’arribada del nou gerent el Comitè Intercentres, amb el vot en contra de CCOO i CGT, va decidir denunciar el Conveni Col·lectiu. Des de la nostra formació sindical vàrem mostrar el nostre rebuig, no ens semblava bona idea donat que desconeixíem completament de quin peu calçava la nova direcció i consideràvem que el moment polític no era el millor per iniciar aquesta negociació. Ara ja estem immersos en la negociació i haurem de lluitar per treure el millor resultat.

El decret 3/2019 estableix un augment retributiu de fins el 2’25% de forma automàtica per tot el personal públic, més un 0’5% addicional en aquelles empreses amb un PIB positiu (que també és el nostre cas). Aquest increment del 2’25% ja s’ha aplicat a totes les empreses tant dels sector públic com concertat, el SISCAT (que també es troba en negociació de conveni) i ho està cobrant.

El nostre conveni estableix l’aplicació automàtica dels increments establerts a la Llei de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya pel personal de les empreses públiques. Aquest article l’empresa va acceptar introduir-lo en conveni a canvi de l’acceptació d’altres punts del Conveni plantejats per l’empresa i la renúncia d’altres punts de la plataforma de la part social.

Si no estiguéssim negociant conveni l’empresa hauria aplicat l’increment retributiu tal i com va fer les anteriors vegades amb el vist i plau del consell d’administració sense més, i com s’ha fet a la resta d’empreses públiques.

Ara l’empresa intenta condicionar aquesta pujada a la negociació del Conveni, no té intenció de fer un increment retributiu superior al 2’25% en el conjunt de les millores que es puguin aplicar dins de conveni. Cal tenir en compte que totes les millores signifiquen un cost econòmic que anirà dins el mateix sac.

El pitjor son les propostes de redactat de conveni que en tot moment van en detriment del nostres drets. 

Entre aquestes propostes pretenen:

1.   Incloure la demanda d’idoneïtat per totes les categories professionals contemplades en conveni excepte per els llocs de comandament, responsabilitat o alta complexitat. Això implicaria que determinats llocs de treball segons el seu interès particular, només poguessin ésser ocupats per el personal designat directament per ells donat que son qui decidiran la idoneïtat per ocupar els diferents llocs de treball.

2.   Augmentar la distància permesa per poder aplicar la mobilitat funcional de 30 a 60 km, sense cap tipus de compensació econòmica.

3.   Augmentar el període de vacances estivals de maig a novembre i eliminar el dia addicional de vacances en cas que les vacances s’hagin de gaudir fora d’aquest període. 

4.   Reduir el personal que es troba de vacances durant el mateix període al 33%. És a dir, només podrà fer vacances un dels tres components de la unitat al mateix temps, això farà que els treballadors hagin de posar-se d’acord per fer vacances i al només poder estar un treballador per mes i unitat, hauria de fer vacances fora dels mesos que fins ara gaudeix la majoria (juliol i agost). 

Totes aquestes modificacions sense cap prestació a canvi.

En breu haurem de començar a tractar els articles referents a jornades, els plus, permisos, formació, compensacions, etc i amb els discurs tant de l’empresa com de la Consellera ja veiem que és a canvi del que la resta de treballadors públics tenen a cost cero. Tot això fa entreveure una negociació dura en la que podem perdre molt.

Tot això en el marc d’una situació de les retallades, assumit nous encàrrecs de gestió sense que això hagi suposat cap increment en l’estructura de plantilla dels treballadors/es tot i l’increment de la demanda assistencial. Al mateix temps hem assumit la manca de professionals, el que ha suposat un augment tant de la responsabilitat com de l’activitat assistencial amb la conseqüent repercussió en la salut laboral dels treballadors. 

El que si veiem és l’increment del nombre de càrrecs directius i el salari de la nova gerència en un 15%. 

Per aquest motiu us convidem a assistir a l’assemblea que tindrà lloc demà dia 6 de maig al centre corporatiu del SEM o a ésser-hi present via streaming i poder debatre junts el camí que cal seguir. 

 

ENS HI JUGUEM MOLT !!!! NO HI FALTIS!!!!

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode