Nou mesurament CO2 Botànica 23 de setembre de 2016

2017-02-10 22:29

 

A les 13 hores d'avui 23 de setembre de 2016, ens comuniquen des del SPP que a les 16:30h es procedirà a realitzar un nou mesurament dels nivells de CO2 a la base assistencial de Botànica per tal de retornar el personal a la seva base.

S’ha procedit a la instal·lació d’un aparell d’extracció nou, ventilació independent de la resta de la nau, així con la instal·lació de reixetes de ventilació a les portes i un aparell de purificació d’aire.

Amb la realització d’aquestes mesures correctores s’ha aconseguit mantenir el valor estable de 773 ppm.

Donat que el personal que realitza la neteja del centre la realitza habitualment al matí s’acorda que el personal es reubicarà demà un cop s’hagi realitzat aquesta. 

La delegada de CCOO present en el moment dels mesuraments sol·licita que es portin a terme la resta de mides preventives necessàries amb la major celeritat possible (col·locació de mampares a les dutxes per protegir la intimitat, canvi de les lliteres,...)

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode