NOTA INFORMATIVA REUNIÓ CSSL COVID19 DE 19 de juny de 2020

2020-06-22 21:14

 

A data 19 de juny de 2020 s’ha reunit el grup de treball del COVID-19 del Comitè de Seguretat i Salut Laboral i us volem informar dels temes que s’han tractat. Aquests punts són els recollits al llistat de temes pendents aportats pels delegats de prevenció.

1.     REGISTRE DE NETEJA DE BASES I UNITATS ASSISTENCIALSRESTA PENDENT

La direcció comunica que ha elaborat un nou document per procedir al registre de neteges tant de bases com de vehicles. Aquest procediment es farà arribar a les diferents adjudicatàries i se’n farà seguiment mensual. Per tant aquesta petició dels delegats de prevenció segueix pendent de resolució i entrega des del 14 d’abril d’enguany. No s’aporta el nou document a la part social i per consegüent no es pot valorar.

Els delegats de prevenció recorden que fa 3 mesos que estan sol·licitant aquests registres. També comuniquen a la direcció que es segueix sense procedir a la neteja diària de les bases d’Arbúcies i Llagostera. La part social manifesta la  poca credibilitat de les aportacions de la direcció, ja que fa més de 3 setmanes que l’empresa assegura que sí s’està portant a terme la neteja diària, el delegats de prevenció lamenten haver d’anar comprovant a cada reunió que realment es duen a terme les mesures de millora amb ells consensuades. 

2.     LLISTAT D’HABITABILITAT DE BASES ASSISTENCIALSPARCIALMENT PENDENT

La Direcció manifesta que continuarà treballant el document de proposta de millores amb la ràtio establerta per la Generalitat (2,5 m2 de superfície per treballadors, superfície útil sense mobiliari), també comunica que de moment es mantindran les mesures de millora establertes durant l’estat d’alarma i les reubicacions de les unitats de Cornellà, Manso i Sant Pau. 

         Lleida CIM. Es continua buscant nova ubicació.

Pont de Suert. Segons la direcció, el dimarts el departament d’infraestructures de l’ICS va visitar la base i no valora la instal·lació de una nova paret de pladur com a mesura immediata. La propera setmana es valorarà la col·locació de cortines o una mampara de plàstic per garantir el distanciament entre els dos llits. La part social notifica que el treballadors de la base  els van dir que aquell dia ningú no va visitar la base. Tanmateix els delegats de prevenció  insisteixen que cal establir un procediment de neteja de l’element que es vulgui utilitzar per aquesta separació, per tal de garantir la seguretat i salut dels treballadors i segueixen insistint en una solució definitiva de 2 habitacions diferenciades. 

       L ’empresa informa que també s ’està valorant una solució per a les taquilles del garatge. 

Unitats de Plató. La part social reitera la necessitat de revisar espais i no portar personal de pràctiques.

Unitats UIS (“ORQUES”). El comitè reclama l’avaluació de la sala de descans de les UIS i  comenten la manca de renovació d’aire l’interior de la mateixa. Des de la direcció consideren que la sala de descans de les UIS és la correcta i en relació a la ventilació aporten que ja es va realitzar estudi de ventilació i mesures de CO2 i que hi ha un sistema forçat d’extracció d’aire. La part social sol·licita es realitzin noves mesures d’aire. La direcció recorda que aquestes unitats tenen prevista la seva reubicació pel proper novembre de 2020.

Reforç d’estiu USVB de Cambrils. La direcció diu que està pendent de l’informe de les mesures preventives. La part social insisteix en que no es posin els reforços mentre no es tingui fet l’esmentat informe i fins les mesures preventives proposades no estiguin implementades.

3.     INDICACIÓ VENTILACIÓ DELS DOMICILIS ABANS DE L’ARRIBADA DE LES UNITATS ASSISTENCIALS EN POSSIBLES CASOS COVID-19. RESOLT AMB RETARD

Des de l’inici de la pandèmia la part social va demanar la comunicació per escrit des de la direcció de CECOS d’aquesta indicació. A dia d’avui encara no s’ha portat a terme. Per la tarda del mateix dia d’aquest reunió, es va enviar comunicat.

4.     MISSATGES RECORDATORIS DE LA NORMATIVA I CONSELLS D’HIGIENE I BONES PRÀCTIQUES DURANT EL COVID-19 dins les CECOS, menjador laboral i altres espais comuns, mitjançant vídeos repetitius a les pantalles de les diferents CECOS. PARCIALMENT PENDENT

El servei de PRL està treballant en l´elaboració dels cartells, insistint en el manteniment de la distància de seguretat, l’ús correcte de la mascareta i el rentat adequat de mans, per a la seva posterior distribució, així com en la gravació de missatges recordatoris de mesures preventives per emetre per megafonia.  La part social insisteix en que el monitor de TV col·locat a l’entrada de la sala de CECOS es troba apagat la major part del temps.

La part social reclama la necessitat d´intensificar la neteja de les mampares de CECOS augmentant-ne la freqüència, no només en cada canvi de torn.

El comitè demana resposta i instrucció escrita per part del SP sobre la utilització i/o retirada de la mascareta quirúrgica quan els treballadors de les CECOS treballen darrera les noves mampares instal·lades. 

5.     PANTALLES DE PROTECCIÓ FACIALS INDIVIDUALS. PARCIALMENT PENDENT

El SP notifica que en els propers dies faran arribar un correu als treballadors  de que ja disposen de la pantalla facial individual amb la fitxa tècnica i el registre de signatura d’entrega que el treballador haurà de retornar signat, aquest registre no es va dur a terme inicialment, donada la prioritat d’entrega del moment. La part social recorda que encara hi ha treballadors a qui no s’ha fet entrega de la pantalla facial individual i que cal comunicar-los que facin la seva reclamació.

6.     PETICIÓ DE VALORACIÓ DE MODELS D’ULLERES DE PROTECCIÓ INTEGRAL GRADUADES.  RESTA PENDENT

La part social comunica l’existència un nou líquid antivapor que s’ha provat amb bons resultats. EL SP  en pren nota per poder posar-se en contacte amb el distribuïdor i valorar la conveniència de compra o no d´aquest producte. La part social també aporta l’experiència de dues setmanes amb l’ús d’ulleres de protecció graduades. Es comunica al SP i a l’empresa que la visió ha millorat molt durant els serveis i les valoren de manera positiva. Per aquest motiu es demana a la direcció que valori l’opció de compra d’aquests EPIS o d’aportació econòmica per als treballadors que optin per comprar-los ells mateixos. La direcció desestima aquesta opció doncs no la considera una millora dels EPIS lligada al COVID. La part social lamenta i mostra el seu enuig a la poca sensibilitat de la direcció, la qual si ha pogut fer una despesa ingent en vehicles i no contempla fer aquesta despesa en un aspecte que implica la millora de les condicions de treball i seguretat per als seus treballadors. El fet que cap altre entitat no ho estigui ho fent no és excusa per que el SEM no s’ho plantegi.

7.     LLISTAT DE REGISTRE D’ACTUACIONS DELS PSICÒLEGS A LES BASES PRÒPIES DEL SEM.  RESTA PENDENT

La part social resta pendent del seu lliurament.

8.     UTILITZACIÓ/PROVISIÓ 2on GUANT DE PROTECCIÓ LLARG I DE BATES TALLA MRESTA PENDENT

La Direcció de RRHH  comenta que segueix cercant proveïdors, de moment no es disposa    d´aquest material. 

9.     ESPAI BITALPARCIALMENT PENDENT

Es reclama NOVAMENT l’avaluació de riscos i mesures correctores  amb el compromís per part de l’Àrea de Gestió de Persones de no traslladar a més professionals del SEM fins que aquesta avaluació de riscos i les mesures correctores que se’n derivin estiguin realitzades. La direcció de RRHH comenta que ja s’està fent l´avaluació de riscos, i resta pendent de l’informe.

10.  SEROLOGIESRESTA PENDENT A CURT TERMINI

La direcció vincula la serologia dels professionals a l´estudi de l´Hospital Clínic. No es contempla una altra via de realització i manifesta estar esperant les dates fixades per començar les extraccions. La part social lamenta la demora en el temps de la realització de les proves serològiques. Els delegats de prevenció consideren positiva l’entrada a l’estudi proposat però com una mesura afegida al mapeig del personal. La part social recorda a l’empresa que pràcticament la totalitat del personal d’altres centres sanitaris de tota Catalunya tenen realitzades serologies, tot i que després formin part de l’estudi. A banda el comitè manifesta la preocupació que aquest estudi no doni una visió particular dels treballadors del SEM, amb la qual cosa no permetrà treballar amb els resultats per adoptar possibles estratègies posteriors en cas de rebrot

11.   VALORACIÓ D´ESPAIS NOUS.  RESTA PENDENT

 Els delegats de prevenció segueixen pendents de la visita de seguretat al magatzem de logística “Rubí” i de les bases ERI 1 i ERI 2. L’empresa manifesta que farà arribar una data programada per a aquestes visites.

12.  AVALUACIÓ DE RISCOS DELS LLOCS DE TREBALL ESPECÍFICA PER A COVID. RESTA PENDENT

Es torna a  demanar per escrit l’avaluació de riscos de TOTS els llocs de treball i bases. La direcció de l’empresa comenta que s’ha fet un pla d’acció per adequar les bases i que hi ha accions ja fetes i complementades en aquest pla. Es parla d´elaborar un calendari i anar fent l’actualització de l´avaluació de riscos laborals. Tanmateix  la part social comunica a l´empresa que ja ha iniciat accions legals sobre aquest tema.

13.  PROBLEMES DE SEGURETAT DE CERTS GUANTS. PARCIALMENT PENDENT

Es reclama la retirada preventiva dels guants de la marca Sensiflex Deep Blue, per problemes de seguretat. La direcció de l’empresa actuarà ordenant retirar l’estoc defectuós sempre i quan es pugui restituir per un altre i que la base no es quedi mai sense estocs de guants. Es van canviant a mesura que logística pot anar fent el canvi per les bases. La part social considera que cal la retirada immediata dels mateixos fins a realitzar un estudi que garanteixi  la seguretat d’ús per als treballadors. En cas de no procedir-se a la retirada, els delegats de prevenció demanen al SP que comuniqui als treballadors, mitjançant una instrucció interna, quines mesures preventives han de prendre mentre es tingui aquest estoc de guants defectuosos a certes bases i mentre no es reposin per altres no defectuosos.

14.  NETEJA A FONS DE LES UNITATS. RESTA PENDENT SENSE POSSIBLE IMPLANTACIÓ

La part social torna a sol·licitar la  neteja a fons de les unitats a la finalització de cada torn. La direcció no contempla aquesta acció i comenta que no està previst disposar d´un servei extern per a realitzar la neteja diària d´aquestes unitats. Els delegats de prevenció valoren aquesta mesura  preventiva com a mesura habitual per a implantar al SEM. 

15.  PLANILLES.

Es torna a reclamar l’actualització de les plantilles sense que surti personal en pràctiques, sinó només els professionals de nova incorporació. La direcció de RRHH comenta que ja s´ha resolt el tema, i diu que ja no consten ja alumnes a les plantilles. La part social insisteix en que aquesta setmana encara s’han detectat errors al respecte. 

16.  NOUS PUNTS INCORPORATS I D’ALTRES DETECTATS 

  • Lloc de treball del c/Ciències. La direcció afirma que no hi ha personal SEM a aquest centre i per tant no cal aportar avaluació de riscos en no haver personal propi.
  • Sala CECOS Reus: Manca de mascaretes a l’entrada, neteja mampares i ventilació de la sala. La direcció diu que ja ha donat trasllat als responsables d’aquests punts pendents de execució. La part social torna reclamar l’entrega de mascareta quirúrgica a l’entrada de les instal·lacions de Reus, ja sigui  feta al personal que entri pel pàrquing o per la porta principal de l’edifici.
  • Comunicació de no col·locació dels EPIS amb l’ambulància en marxa. Resta pendent, la direcció diu que el vídeo ja no està disponible, i ho considera suficient. Els delegats de prevenció es reiteren en la necessitat d’un comunicat intern explicitant el risc de seguir amb aquesta pràctica sense la col·locació del cinturó de seguretat. 
  • Recompte i justificació d’utilització dels EPIS dels magatzems de les bases. La direcció no veu quina rellevància té això en el àmbit d’aquesta reunió. La part social els recorda que la imposició d’aquesta mesura per part de les diferents direccions venia donada pel possible trencament d’estocs a l’inici de la pandèmia i per tant ha d’ésser la pròpia direcció qui notifiqui la seva finalització. 
  • Estudi i cultius de les motxilles de primera intervenció. La direcció especifica que en el darrer estudi de superfícies realitzat ja es va fer un mostreig de la superfície de la maleta i va donar negatiu. La part social indica que en que aquest estudi no es va prendre mostres de la part interior de la maleta, la qual podria ser una zona crítica donat que és de molt difícil maneig a l’hora de la seva neteja; la part externa és llisa i de plàstic i es pot netejar amb més facilitat, cosa que no passa amb l’interior. El SP ho comentarà amb la tècnica de l’empresa que realitza l’estudi per valorar si es pot fer aquesta nova presa. Els delegats de prevenció passaran a l’empresa un llistat de tots els punts del vehicle i maletes susceptibles de fer la determinació.
  • Finalització del repartiment dels EPIS no-COVID a càrrec dels caps o sot caps, als professionals que encara no els tenen. Sol·licitat en reunions del grup de treball en nombroses ocasions. En procés d´acabar-se de repartir en el territori Metro Nord.

DADES d´incidència de casos. 

No hi ha casos nous

PREVISIÓ D’ESTOCS. 

Es continua sense bates talla mitjana i guants llargs. Resta d’EPIS sense problema de subministrament.

LÍQUID HIDROGEL. 

Es reclama la fitxa tècnica dels diferents hidrogels arrel de la noticia apareguda de la seva possible capacitat de ser inflamables.

BALÓ CONTRAPULSACIÓ

La part social reclama novament la seva fixació a les unitats del territori que el portin. La direcció comunica la seva decisió de que aquests serveis només els realitzin les unitats adaptades, en moment la ECO10.

UBICACIÓ ECÒGRAFS A LES UNITATS ASSISTENCIALS 

La direcció comunica que aniran ubicats a l´armari que hi ha darrere el seient contra-marxa de la cabina assistencial de les USVA. La part social demana comunicació per instrucció interna als treballadors.

PERMISOS DE TREBALLADORS PER CAUSA DE FORÇA MAJOR

En referència als treballadors que es trobaven en situació de permís per causa de força major segons la resolució SLT/720/2020 de 13 de març, la part social demana quines accions s’estan portant a terme amb els treballadors afectats. La direcció explica que el servei de Vigilància de la Salut està fent seguiment dels casos per valorar la seva reincorporació amb les millors garanties de seguretat i salut. La part social sol·licita que es comuniqui per escrit als treballadors afectats la resolució del servei de Vigilància de la Salut.

La propera reunió tindrà lloc el proper divendres 26 de juny de 2020.

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode