NOTA INFORMATIVA REUNIÓ CSSL COVID DE 05 JUNY DE 2020

2020-06-07 19:00

A data 05 de Juny de 2020 ens hem reunit el grup de treball del COVID-19 del Comitè de Seguretat i Salut Laboral i us volem informar:

1. ACTES.

Es procedirà a la seva signatura a mesura que els delegats assistim a la Seu Central de forma presencial

2.-BASES

Unitat EC10: Ubicada a la base de Motors. S´han canviat els llits per mantenir la distància de seguretat, la unitat passarà a tenir dos membres en comptes de 3 professionals. De 2 TES i un DUE passaran a 1 TES i 1 DUE, independentment que de forma puntual doni suport a la unitat un metge intensivista de la taula de  trasllat Inter hospitalari (TIH). 

Unitat N600 de Mataró: Es sol·licita que es procedeixi al canvi d’ubicació del mobiliari de l’habitació de descans del metge i infermera. Cal capicular al personal i en cas de no poder recolzar el llit a la paret, es demana la col·locació d’un capçal a un dels dos llits per evitar que caiguin els coixins.

Unitat de Rubí: S´ha traslladat a FALCK la compra d’un altre sofà. La part social insisteix en la limitació d’espai de la sala comuna de la base de Rubí. SEM comenta que resta pendent la compra de mobiliari nou.

Mollet i Cerdanyola: Pendent també de compra de mobiliari nou.

Pont de Suert: Els delegats de prevenció lamenten la manca d’intimitat conseqüència del fet que la direcció territorial ha ubicat un llit en la zona comuna ó sala de treball/menjador. Els delegats de prevenció proposen desplaçar un envà de pladur per fer més gran el dormitori i garantir les distàncies de seguretat amb 2 persones. La direcció manifesta que cal consultar la mesura amb l’ICS. 

CIM Lleida: L’empresa comunica que els llits els posaran invertits, s’estan buscant solucions per traslladar-los a un altre espai però no es preveu a curt termini. Els delegats de prevenció no estan d’acord amb aquestes mesures i recorden que el risc estava descrit al document entregat per l’empresa amb data 28 d’abril de 2020 i encara no s’han aplicat mesures de millora preventiva. Es demana reubicació urgent del personal de la L500 a un apart hotel com s’ha fet a uns altres territoris.

Base Plató: Es va traslladar el personal de l’ECO 0 a un apart hotel, i ara resten dues unitats en un espai reduït (la part social aporta vídeo de l´espai de la zona comuna) i sol·licita que no hi hagi personal en practiques donat el poc espai actual. La Direcció diu que no hi ha estudiants en pràctiques i que es tracta de personal de nova incorporació que necessita realitzar pràctiques,. L’empresa es compromet a  valorar altres solucions i parlaran amb la sot cap territorial.

Espai Bital i CECOS: La part social insisteix que falta correu electrònic comunicant als treballadors la ratificació d’Espai Bital com a centre temporal del pla de contingència i no com a centre de treball pròpiament dit, com es va acordar la reunió del 29 de maig de 2020. Recordem que encara no s’ha fet l´avaluació de Riscos laborals de lloc de treball. Pendent de reunions informatives amb el personal per comunicar els canvis, els quals no es duran a terme fins a que estigui feta la valoració de riscos laborals pertinent i les mesures correctores que d’ella en derivin.

En referència a CECOS, la part social insisteix en l’inadequat ús de les mascaretes de protecció, tant del personal de SEM com de Ferrovial. La direcció de l’empresa insisteix en la seva postura de que les mampares mitiguen aquest mal ús tot i que reconeix que és important l’ús correcte de mascaretes, donat que encara no hi ha mampares instal·lades a tots els llocs on no es pot garantir la distància de 2 metres entre treballadors. Es revisaran les TV d´entrada de CECOS per a què romanguin enceses, ja que sembla ser que s´apaguen automàticament als 6-8 dies seguits de estar en funcionament continuat. Es revisaran les imatges registrades de la zona donat que la direcció pensa que hi ha la possibilitat que algú les apagui. Es valorarà l’ús puntual del servei de megafonia per emetre missatges recordatoris de treballar amb mascaretes posades de forma correcta.

La direcció informa que no hi ha servei de restauració en horari nocturn ni en cap de setmana i festius, donada la poca utilització que s’està realitzant del servei en aquestes franges horàries. La part social lamenta que hagin deixat de donar servei d’un dia per l’altre sense comentar-ho amb els representants dels treballadors i creu que s’haurien d’haver donat uns dies de marge. La direcció exposa que s’està pendent de concurs i licitació també un nou servei de vending, que pugui oferir servei, a partir de desembre, en horari nocturn i caps de setmana.

La part social sol·licita documentació de totes les mesures preventives i correctores fetes en les bases assistencials, així com les pendents, amb les dates d’execució. Aquesta ha estat una petició sol·licitada repetidament per als delegats de prevenció de la part social

3.- DADES

Es comenta un cas del territori sobre professional amb clínica que va anar a treballar i sí s´ha realitzat o no la PCR, així com el control dels contactes estrets que el possible afectat hagi pogut tenir. La direcció de PRL comenta que la primera PCR és negativa. Es seguirà el procediment que ve determinat per Salut pel seguiment d´aquest treballador/a i contactes.

4.- EPIS

Durant aquesta setmana NO s´ha incorporat cap model nou d’EPI.

S’ha penjat a l’Àgora l’arxiu de tots els EPIS validats a l’apartat de Prevenció. La part social sol·licita que hi hagi un link fàcil de trobar. ubicat a l’apartat COVID, per tal que redirigeixi als treballadors directament a l’apartat EPIS validats i puguin accedir-hi de manera ràpida i fàcil, podent consultar així les característiques i models dels EPIS emprats.

La part social reitera la seva sol·licitud del registre del consum de EPIS existents, ja que no disposa de la seva actualització tal i com s’havia acordat amb data 22 de maig de 2020. S´insisteix en la necessitat d’implicació de les direccions territorials, per garantir la reposició d’estocs, que en determinades bases només s’ajusta a la periodicitat de logística, tot i i l’increment de material utilitzat durant la pandèmia per COVID19.

En referència a la reposició d’estocs de la unitat N412, es recorda que aquesta unitat no té internet propi i utilitza el magatzem d´una altra base (N606). La unitat N412 tampoc disposa de zona diferenciada de neteja de material brut.

Respecte al problema amb l’entelament de les ulleres. Les treballadores que estan provant els líquids antivapor exposen els resultats de les proves. Milloren la visió i són efectius però durant temps poc perllongat, en serveis llargs les ulleres acaben entelant-se i es requereix retirada de la ullera. La part social demana de realitzar prova amb ulleres de protecció integrals amb vidres graduats i valorar els seu funcionament. Una delegada de PRL de la part social provarà aquesta setmana un model de ullera de seguretat graduada que ha adquirit per compte propi i es valoraran els resultats. 

Es tornen a reclamar els guants llargs. La direcció de l’empresa comenta que segueix havent trencament d’estocs al mercat actualment. Els delegats de prevenció demanen es faci comanda igualment i que ja arribaran en quan n’hi hagi. 

5.-SEROLOGIES

L’empresa i el servei de prevenció comunica que l’Hospital Clínic passarà la previsió per començar a fer les serologies als nostres treballadors d´acord amb l´estudi engegat a nivell de tota Catalunya. En principi aquest fet es preveu que sigui la setmana vinent. La part social insisteix que ja s’està anant tard amb la determinació d’anticossos al personal. La direcció d´empresa no descarta fer serologies abans de les que es puguin fer dintre d´aquest estudi, donada la manca de celeritat de l’estudi liderat per l’Hospital Clínic. La part social sol·licita que es facin serologies ja per avançat als casos descartats, contactes estrets i contactes sospitosos, registrats al SEM. Els delegats de prevenció ho sol·liciten també per a la totalitat dels treballadors, independentment de l´estudi. La direcció d´empresa comenta que les serologies s´han de fer a la resta també quan s´executi l´estudi. Es demana a l’empresa i al servei de prevenció que envií un correu informant als treballadors de tots aquests fets, ja que el sentiment que tenen en molts cops, els teballdors, és de menys teniment i abandonament.

6.-PRECS I PREGUNTES

La part social sol·licita que l´empresa, de conformitat amb el que es disposa per l'article 9 del Reial decret llei 19/2.020 de 26 de Maig, procedeixi a expedir el corresponent comunicat d'accident de treball, al qual fa referència l'apartat 2 d'aquest article, per als treballadors/res que, a causa de l'exercici de les funcions inherents a la seva categoria professional, han estat exposats/des al COVID 19 amb motiu de la prestació dels seus serveis professionals. 

La direcció d´empresa comenta que ja s’està treballant sobre aquest tema i s’estan notificant els casos. 

També des de la part social es sol·licita que es tingui en compte també la disposició addicional tercera d´aquest decret.

Els delegats de prevenció reclamen novament:

·        El llistat de les visites del psicòlegs per bases. L’empresa manifesta que resta pendent d´entrega del registre on van participar els psicòlegs en aquestes sessions per les bases.

·        El registre de neteja de les unitats. S’ha recollit el de la base de Mollet, però encara s´està registrant la resta. La majoria només són de les unitats d’USVB, encara no  es disposa de la resta de les de les USVA.

·        La previsió d’ubicació de les unitats de reforç de l´estiu. L’empresa comunica que explicarà on s’ubicaran aquestes unitats en breu, abans que comencin els reforços.

·        El material per a les bases que ja s’havia demanat el gener, com matalassos nous, butaques, etc.... L’empresa diu que ja estan demanats i resten a l’espera de que arribin.

·        El document completat correctament de pla d’actuació per a la reincorporació a l’activitat post confinament per COVID19 per al sector del personal d’oficines, manca encara el mapa d’una part de l’edifici. 

La part social manifesta que no està conforme amb el document “Proposta Bases. Distanciament social”, entregat pel SP, concretament respecte a algunes de les mesures preses i en que no hi ha data d’execució de les mesures de millora proposades. La empresa manifesta que ho consultarà amb les direccions territorials.

 

   

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode