Nota informativa reunió CSS CoVID-19 de 14 d abril de 2019

2020-04-15 21:04

 

Benvolguts / des,

A data 14 d'abril de 2020 el grup de treball de CoVID19 del Comitè de Seguretat i Salut Laboral ha mantingut reunió, us volem informar:

L'empresa informa sobre les dades acumulades fins al moment sobre les consultes efectuades al servei de prevenció i salut del SEM. Es detallen els CoVID+, els aïllaments i la distribució de dades per territori, servei i categoria professional. Aquesta informació s'anirà actualitzant 2 cops per setmana. Els delegats de prevenció del comitè demanen còpia de les dades i manifesten que difícilment es poden extraure dades de la gestió feta per part del departament de prevenció. El comitè continua demanant la matriu de dades sencera, sense noms, per poder fer una anàlisi més específic.

L'empresa informa de l'arribada de testos ràpids i presenta un document amb l'estratègia de repartiment dels 400 tests per cobrir vora de 4000 professionals, relacionats amb SEM, fins que arribin més. El document proposat consisteix a prioritzar els professionals ubicats en zones de més risc o en zones estratègiques per l'empresa. El comitè sol·licita que es facin test a tot el conjunt dels treballadors de SEM, prioritzant els treballadors que han estat en contacte amb companys afectats.

L'empresa presenta la proposta de gestió de casos sobre CoVID notificats de caràcter moderat dels professionals. El document especifica una PCR a tothom que presenti símptomes a partir del 5-7 dies de l'inici dels símptomes, aïllament durant només una setmana i reincorporació al seu lloc de treball al cap de 72 hores sense símptomes, amb precaucions fins a complir els 21 dies de l'inici de símptomes. El comitè reitera la seva sol·licitud de què el treballador tingui una PCR (-) per poder incorporar-se de nou.

L'empresa informa sobre les mesures que adoptarà per preparar el desconfinament, segons l'actualització del 12 d'Abril del document recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre actuacions vinculades a les situacions que es puguin produir per l'efecte del coronavirus SARS-CoV-2 del Consell de Relacions Laboral de Catalunya.

Els delegats de prevenció del comitè tornen a mostrar el seu desacord pel fet d'haver de compartir les pantalles de protecció i l'empresa informa que la resta de pantalles ja han arribat i que avui mateix es començaran a repartir a tothom. Es sol·licita que s'aprofiti per acabar de fer entregar dels EPI's pendents a alguns professionals amb anterioritat al CoVID.
Els delegats de prevenció del comitè recorden la necessitat de garantir la distància, entre treballadors, establerta pel Ministerio de Sanitat i, en cas de no ser possible, instal·lacions de pantalles de separació entre les posicions que no ho garanteixin.

Els delegats de prevenció del comitè torna a demanar més informació gràfica sobre com posar i retirar els EPI's, i l'empresa ens mostra la nova infografia amb aquesta informació que continua sense incloure la retirada de granota. Expliquen que estan elaborant el document.
El comitè torna a reclamar increment en la reposició d'uniformitats i roba d'imprevistos.
Els delegats de prevenció del comitè insisteixen en la necessitat d'incorporar un segon TES a totes les unitats per poder garantir la cabina de conducció com a zona neta, l'empresa manifesta que a les unitats específiques de trasllat secundari si ho contemplen però que a la resta d'unitats no ho veuen pertinent. Els delegats de prevenció mostren el seu desacord.
L'empresa informa sobre les neteges que s'han dut a terme a les centrals de coordinació amb vaporització de peròxid d'Hidrogen i que volen fer mesura de temperatura corporal a l'entrada de Seu Corporativa i CeCos per garantir la seguretat dins les sales. El comitè valora positivament que ens hagi escoltat i lamenten que s'hagi trigat 3 setmanes a acceptar la proposta dels delegats de salut.

Els delegats de prevenció demanen que aquestes desinfeccions en portin a terme també a les bases i ambulàncies. Creiem que la millor manera és dotar d'equips professionals als hospitals receptors de CoVID per fer la neteja després de cada servei. L'empresa considera aquesta mesura com poc efectiva amb relació a la complexitat d'implementació.
El comitè reivindica que es treguin dels protocols la mascareta quirúrgica com a element EPI i s'apliqui la FFP2 com a protecció mínima amb quirúrgica a sobre. També es demana que identifiquin les tècniques assistencials amb necessitat d'ús de FFP3. També proposem que s'estudiï l'ús de les mascaretes de fugida fetes servir durant la recent activació del plaseqcat amb filtres P3 que proporcionen major seguretat i més nivell de reutilització, permetent l'estalvi d'EPI's sense cap risc.

El comitè demana que totes les mascaretes adquirides siguin del tipus reutilitzable i si no és possible que s'informi dels límits de reutilització de les mascaretes actuals, així com de la millor forma de reutilització. Demanem les fitxes de tots els productes EPI's fets servir actualment.

Els delegats de prevenció demanen la retirada de les bates i que només es faci servir granotes amb protecció biològica 4B.

El comitè demana que es valori la protecció del calçat amb cobertura o donada la dificultat de retirada d'aquest element s'inclogui la neteja del calçat en les instruccions de retirada d'EPI's.
La pròxima reunió se celebrarà divendres 17 d'abril de 2020.


 

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode