Nota informativa reunió Comitè CSS CoVID19 a data 5 de Maig

2020-05-06 12:36

A data 05 de Maig de 2020 el grup de treball de CoVID19 del Comitè de Seguretat i Salut Laboral ha mantingut una nova reunió, us volem informar:

Aquesta reunió ha tractat única i exclusivament sobre el teletreball. Donada la situació de pandèmia i els riscos pels treballadors, era necessari tractar aquest punt dins de l’àmbit del comitè de seguretat i salut laboral, per això el comitè fa constar el seu malestar per la manca de presència del servei de prevenció de SEM.

L’empresa fa entrega de la seva proposta de teletreball. El comitè, tot i entendre la necessitat d’anar recuperant la normalitat, considera que el teletreball és la millor manera de protegir al treballador, per aquest motiu la incorporació al treball presencial ha de ser la mínima imprescindible, considerant, en tot moment, els nivells òptims d’ocupació de l’edifici que facin possible mantenir les distàncies mínimes de seguretat tant en els llocs de treball com durant l‘ús dels espais comuns. 

Abans d’iniciar el retorn al treball presencial dels treballadors, els delegats de prevenció sol·liciten una actualització de l’avaluació de riscos laborals pel personal d’administració, una implementació de mesures de protecció i la informació i formació pels treballadors afectats sobre els riscos, les mesures i  els procediments a tenir en compte. 

El comitè sol·licita que l’autoavaluació que es va enviar als treballadors en situació de teletreball, es reenvií en format PDF per a que els treballadors la puguin omplir i enviar més fàcilment. 

L’empresa actualitza la seva proposta de manera verbal, apropant-se al que sol·licita la part social. El comitè demana que s’incloguin mesures de flexibilització per a tothom, en particular per a aquells treballadors que tinguin necessitats específiques de conciliació per cura d’un menor o persona depenent al seu càrrec. Els delegats de prevenció també demanen que es mantingui el teletreball al 100% pels treballadors sensibles amb necessitats de protecció de la seva salut. L’empresa recull les aportacions fetes pel comitè per a incloure-les en una nova proposta escrita. 

La part social demana que, mentre es mantingui l’estat d’alarma, es consideri la jornada intensiva com a la jornada vigent per al personal d’administració i que el possible acord sobre el teletreball es mantingui, en funció de l’evolució de la situació, allargant-se com a mínim fins l’inici del calendari escolar. 

Restant a l’espera del document de proposta escrita de l’empresa, es convoca reunió presencial el proper divendres 8 de maig.  

Els Delegats de prevenció,

 

© 2016 Rervats tots els drets.

Creat per Webnode